Sambrusk logotyp, till startsidan

Succé för höstens Digidelkonferenser

Intresset för samverkan kring digital delaktighet och kompetens bara ökar runt om i landets kommuner. Under hösten har fyra större regionala Digidelkonferenser genomförts med runt hundra deltagare.

Konferenserna har utformats utifrån varje regions specifika behov. Den nationella samverkansgruppen i Digidelnätverket har fungerat som stöd och bollplank för regionerna i deras planering av konferenserna. Ann Wiklund, senior rådgivare i den Digidelnätverkets nationella samordningsfunktion märker av det ökade intresset för frågorna runt om i landet.

- Det finns en längtan efter praktiken och då behöver man varandras kunskaper och kompetens, säger Ann Wiklund.

 Regionbiblioteken har fungerat som ett nav i arbetet med att planera konferenserna. Deras stora kontaktnät av många olika aktörer, engagemang för digital delaktighet och förmågan att samordna frågor som går tvärs över organisation- och ansvarsgränser har varit nyckeln till framgång.

Runt hundra politiker, chefer, beslutsfattare och strateger från regionens kommuner, organisationer och företag i respektive region har diskuterat strategier, utbytt erfarenheter och kunskap sökt samarbete.

- Regionbiblioteken har gjort ett jättejobb med att arbeta fram själva konferensen tillsammans med övriga organisationer. Därefter är det dags för steg två i processen - att ta tillvara alla goda idéer så det blir verkstad och konkreta åtgärder, avslutar Ann Wiklund.

Följande konferenser, med runt 100 deltagare har genomförts under hösten 2018.

Jönköpings län, den 29/8
Dalarna, den 7/11
Sörmland, den 28/11
Norrbotten, den 4/12

Örebro län och Gotland planerar konferenser under 2019

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk. Föreningen Sambruk är administrativt ansvarig för Digidels samverkansledning.

Läs mer om Digidelnätverket härlänk till annan webbplats

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785