Sambrusk logotyp, till startsidan
Offentliga rummet

"Vägen mot den digitala kommunen"

AI – automatisering med intelligens! ”Gärna en robot – men först en rejäl processanalys!”

VÄLKOMMEN till Föreningen Sambruks Nätverksdag den 23 maj i Göteborg!

Mycket fokus riktas idag på att effektivisera offentlig förvaltning genom tillämpning av lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI) och/eller automatiserade, IT-baserade system, s k robotiserad processautomation – RPA. Alla dessa lösningar har ett internt fokus på organisationens handläggare, men vilka är kundernas/medborgarnas behov och nyttor?

 

10:30-16:30 träffas vi på Svenska mässan Gothia Towers, i lokal R14.

Mats Bohman, administrativ direktör delar med sig av Nacka kommuns erfarenheter och tankar framåt -

Vägen mot den digitala kommunen

 

Tre praktikfall och erfarenheter av dem

  • e-tjänst och robot för hantering av ekonomiskt bistånd
  • Digitala tjänster och verksamhetssystem i ett inom överförmyndarverksamheten
  • e-tjänstsystem som en del i digital hantering av ärenden

Tankar om vägen framåt

  • Digitala tjänster på riktigt
  • Kommunens roll i det digitala nätverkssamhället
  • Digitaliseringen en nyckel för klara det kommunala uppdraget

Ledarskap för digitalisering

  • Att leda i komplexitet

 

Föreningen Sambruks ansats under nätverksdagen vid Offentliga rummet är att inkludera medborgarens – oftast väsentliga – arbetsinsats i ansöknings- och handläggningsprocessen.

Du kommer att få ta del av flera kommuners intressanta utveckling, vilket kommer att varvas med engagemang från närvarande.

 

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam. Värd för 2018 års konferens delas av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och de övriga 48 kommunerna i Västra Götaland.

Anmälan görs på www.offentligarummet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785