Sambrusk logotyp, till startsidan

Antikorruptionspolicy

Definition

Föreningen Sambruk definition av korruption som är ”missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. Korruption innefattar bl.a. mutor, bestickning – inkluderande bestickning av tjänsteman – utpressning, jäv samt nepotism”.

Åtagande

Alla medarbetare, förtroendevalda och konsulter som verkar inom Föreningen Sambruk ska bedriva verksamhet på ett lagligt och etiskt sätt. Föreningen Sambruk får inte använda sig av olagliga betalningar, mutor, bestickningar eller andra tveksamma incitament för att påverka en affärstransaktion. Föreningen Sambruks medarbetare, förtroendevalda och konsulter ska, varken direkt eller indirekt, begära, ta emot eller acceptera kontanter eller andra saker av värde från en person eller ett företag om avsikten är att påverka ett beslut eller att erhålla en otillåten fördel.

Medarbetare, förtroendevalda och konsulter är skyldiga att agera vid misstänkta fall av korruption samt att informera Föreningen Sambruk i enlighet med denna policy.

Medarbetare, förtroendevalda och konsulter får inte delta i beslut eller förbereda beslut i fall då deras opartiskhet kan ifrågasättas.

Föreningen Sambruk har nolltolerans mot korruption.

Vid misstänkt korruption

Ansvaret för att utreda misstänkta fall av korruption, rapportera till styrelsen och, när så är tillämpligt, till bidragsgivare, ligger på verkställande tjänsteperson.

Beslut

Policyn antagen av Föreningen Sambruks styrelse den 2018-12-13 och gäller tills vidare.

 

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785