Sambrusk logotyp, till startsidan

Föreningen Sambruk

Vid konstituerande föreningsstämma 2005-06-07 beslutades att bilda den ideella föreningen Sambruk.
Arbetet inom Sambruk bedrevs 2003-2005 i form av ett nätverk.

Alla Sveriges kommuner, landsting och organ som verkar för att främja föreningens ändamål erbjuds att bli medlemmar i föreningen.

Om Sambruk

Genom samverkan skapar vi förutsättningar för kommunal verksamhetsutveckling, baserad på e-tjänster.

Sambruks ledord

  • ökad produktivitet och tillgänglighet i kommunens tjänster, med bibehållen eller högre kvalitet
  • sänkta kostnader för att producera och leverera framtidens e-tjänster

Sambruks mål

  • att kommunerna ska kunna erbjuda medborgare och företag service, med hög kvalitet och tillgänglighet, oberoende av tid och plats
  • att sänka kommunernas kostnader för utveckling och drift av e-tjänster
  • att minska ledtiderna för utveckling och införande av tjänsterna
  • att bidra till en samordnad offentlig e-förvaltning

Sambruks arbetssätt


Sambruk kan genom sin projektform erbjuda sina kommunmedlemmar mycket goda möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra och att dessutom dela på kostnader för framtagning av gemensamma e-tjänster.

Sambruk förenar det verksamhetsnära, lokalt förankrade användarperspektivet med en helhetssyn som bygger på en gemensam målbild och en utvecklad samverkan mellan flera aktörer (lokala och nationella, offentliga och privata).

Initiativet ligger i linje med de ambitioner och satsningar som görs av Sveriges Kommuner och Landsting och tidigare VERVAs satsning för en samordnad offentlig förvaltning där integrerade och sammansatta e-tjänster tillhandahålls.

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785