Sambrusk logotyp, till startsidan

Medlem i Sambruk — ett lönsamt engagemang

 • Fullvärdigt medlemskap direkt
 • Tillgång till alla hittills framtagna resultat
 • Påverka den fortsatta utvecklingen av organisationen och samverkansformer

Förutom detta får din kommun följande förmåner:

 • Delade kostnader för utvecklingsprojekt.
 • Delta i processmodellering, verksamhetsutveckling och effektivisering.
 • Tillgång till väl utformade specifikationer av processer och tjänster.
 • Ökad kompetens och större tyngd som beställare.
 • Tillgång till gemensamt framtagna e-tjänster, som kan implementeras trots varierande interna teknikplattformar.
 • Stor frihetsgrad för deltagande kommuner, inga krav på att deltaga i alla projekt.
 • Möjlighet att initiera, driva, delta och/eller påverka utveckling av e-tjänster utifrån eget behov.
 • Kommunerna stimulerar varandra till fortsatt verksamhetsutveckling och att dela med sig av erfarenheter både från verksamheten och IT-området.
 • Tillgång till ett gemensamt forum, projektrum, på internet.
 • Kanal till nationella organ för lokala kommunala frågor.
 • Nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, myndigheter och näringsliv.

Sambruks medlemmar bör vara beredda att samordna sig runt gemensamma riktlinjer i vissa grundläggande frågor.

Deltagande kommuns åtagande innebär:

 • Aktivt engagemang
 • Delta i ledningsfunktionen
 • Delta i arbetsgrupper
 • Dela med sig av egna resultat/erfarenheter
 • Förankra deltagandet i den egna kommunledningen
 • Sprida kännedom om Sambruk bland andra kommuner
I gengäld skapas en gemensam kunskapsbas om e-tjänster och processutveckling där arbetet kännetecknas av kontinuerliga diskussioner och förankring. Sambruk finansieras av inträdesavgift, årlig medlemsavgift och bidrag.

Bli medlem

Gör en intresseförfrågan.

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785