Sambrusk logotyp, till startsidan

Så hanterar vi dina personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi generellt hanterar personuppgifter. För våra tjänster har vi också separata avtal med respektive medlemsorganisation som nyttjar tjänsten.

Personuppgiftspolicy

 

Alla personuppgifter som inkommer till och/eller samlas in av oss via e-post, personliga kontakter, webbformulär, behandlas i våra system i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Beroende på vilken typ av insamling och behandling av personuppgifter, så baseras vår behandling en eller flera av nedan angivna lagliga grunder:

att du har lämnat samtycke till vår behandling

att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal, eller motsvarande, i vilket du och/eller den organisation du representerar är part

att behandlingen är nödvändig för att skydda grundläggande intressen för dig eller tredje part

att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Föreningen Sambruks berättigade intresse, som vi bedömer väger tyngre än dina berättigade intressen

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785