Sambrusk logotyp, till startsidan

Sambruks styrelse

Arbetet inom Sambruk bedrevs 2003-2005 som ett nätverk. Vid konstituerande föreningsstämma 2005-06-07 beslutades att bilda den ideella föreningen Sambruk.

Alla Sveriges kommuner, landsting och organ som verkar för att främja föreningens ändamål erbjuds att bli medlemmar i föreningen.

Vid Sambruks årsstämma 2017-05-30 valdes Monika Bubholz, kommunalråd Karlstad kommun, till ordförande.

Valberedning inför årsstämman 2018

Inge Hansson, Mobil: 070-761 55 05 , E-post: inge.hansson@ardline.se

 

 

 

 

Sambruks styrelse

Namn

Kommun

Vald till

E-postadress

Roll

Monika Bubholz

Karlstad

Ordförande 2017-2019

monika.bubholz@karlstad.se

Politiker

Anders Fredriksson

Knivsta

ers 2017-2019

anders.fredriksson@knivsta.se

Tjänsteman

Mats Bohman

Nacka

ord 2017-2019

mats.bohman@nacka.se

Tjänsteman

Patrik Flensburg

Lomma

ers 2017-2019

patrik.flensburg@lomma.se

Tjänsteman

Peter Dacke

Stockholm

ord 2017-2019

peter.dacke@stockholm.se

Tjänsteman

Marie Nilsson

Gävle

ers 2017-2019

marie.1.nilsson@gavle.se

Tjänsteman

Peter Åberg

Storuman

ord 2016-2018

peter.aberg@storuman.se

Politiker

Torbjörn Larsson

Falkenberg

ers 2017-2019

thorbjorn.larsson@falkenberg.se

Tjänsteman

Evalotta Elnertz

Lund

ord 2017-2019

evalotta.elnertz@lund.se

Tjänsteman

Marie Ahlqvist

Lycksele

ers 2017-2019

marie.ahlqvist@lycksele.se

Tjänsteman

Rejn Karlgren

Sandviken

ord 2016-2018

rejn.karlgren@sandviken.se

Politiker

Lars-Olof Lindblad

Kungälv

ers 2016-2018

lars-olof.lindblad@kungalv.se

Tjänsteman

Anders Nord

SKL

ord 2017-2018

anders.nordh@skl.se

Tjänsteman

Vakant


Annika Samuelsson

Mölndal

ord 2016-2018

annika.samuelsson@molndal.se

Tjänsteman

Peter Olsson

Karlstad

ers 2016-2018

peter.olsson3@karlstad.se

Tjänsteman

Vakant
Tjänsteman

Göran Westerlund

Alingsås

ers 2016-2018

goran.westerlund@alingsas.se

Tjänsteman

Projektwebb

Ordförande

Lena Lundgren

Monika Bubholz
E-post: monika.bubholz@karlstad.se

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785