Sambrusk logotyp, till startsidan

Sambruks styrelse

Arbetet inom Sambruk bedrevs 2003-2005 som ett nätverk. Vid konstituerande föreningsstämma 2005-06-07 beslutades att bilda den ideella föreningen Sambruk.

Alla Sveriges kommuner, landsting och organ som verkar för att främja föreningens ändamål erbjuds att bli medlemmar i föreningen.

Vid Sambruks årsstämma 2017-05-30 valdes Monika Bubholz, kommunalråd Karlstad kommun, till ordförande.

Valberedning inför årsstämman 2019

Evalotta Elnertz, 076-620 20 83

Peter Olsson, 070-656 27 50

Claes-Olof Olsson, 070-314 11 92, sammankallande

 

Sambruks styrelse

Ledamot

Kommun

Vald till / period

E-post adress

Roll

Monika Bubholz

Karlstad

Ordförande 2017-2019

monika.bubholz@karlstad.se

Politiker

Anders Fredriksson

Knivsta

ers 2017-2019

anders.fredriksson@knivsta.se

Tjänsteman

Mats Bohman

Nacka

ord 2017-2019

mats.bohman@nacka.se

Tjänsteman

Patrik Flensburg

Lomma

ers 2017-2019

patrik.flensburg@lomma.se

Tjänsteman

Peter Dacke

Stockholm

ord 2017-2019

peter.dacke@stockholm.se

Tjänsteman

Marie Nilsson

Gävle

ers 2017-2019

marie.1.nilsson@gavle.se

Tjänsteman

Peter Åberg

Storuman

ord 2018-2020

peter.aberg@storuman.se

Politiker

Torbjörn Larsson

Falkenberg

ers 2017-2019

thorbjorn.larsson@falkenberg.se

Tjänsteman

Lars-Olof Lindblad

Kungälv

ord 2018-2020

lars-olof.lindblad@kungalv.se

Tjänsteman

Marie Ahlqvist

Lycksele

ers 2017-2019

marie.ahlqvist@lycksele.se

Tjänsteman

Peter Krantz

SKL

ord 2018-2020

peter.krantz@skl.se

Tjänsteman

Annika Samuelsson

Mölndal

ord 2018-2020

annika.samuelsson@molndal.se

Tjänsteman

Emil Joelsson

Karlstad

ord 2018-2020

emil.joelsson@karlstad.se

Tjänsteman

Göran Westerlund

Alingsås

ord 2018-2020

goran.westerlund@alingsas.se

Tjänsteman

Jukka Heino

Helsingborg

ers 2018-2020

Jukka.Heino@helsingborg.se

Tjänsteman

Projektwebb

Ordförande

Lena Lundgren

Monika Bubholz
E-post: monika.bubholz@karlstad.se

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785