Sambrusk logotyp, till startsidan

Kompetensutveckling Molntjänster

Delta i ett kompetensutvecklingsprogram inom området ”Cloud Computing” – på svenska ”molntjänster”. Utbildningen baseras på resultatet av ett EU-projekt, där sju europeiska organisationer, däribland Föreningen Sambruk, tagit fasta på analyserade kunskapsbrister och utformat ett kompetensutvecklingsprogram för offentliganställda ITmänniskor.

Projektet NEBULA har genomförts med stöd från EU:s Lifelong Learning Programmet och bygger på de mål som fastställts av EU:s digitala agenda.

Under hösten 2015 genomfördes en pilotutbildning baserat på programmet. Utifrån detta har nu utbildningen modifierats och anpassats utifrån svenska förhållanden och behov.

Utbildningen kommer att vara en blandning av teoripass varvat med övningar och inbjudna föreläsare inom olika områden.

Kursinnehåll kommer anpassas utefter deltagarnas intresseområden.

Förutom ansvarig utbildningsledare så kommer föreläsningar att hållas av bl a jurister som tar upp de legala aspekterna, upphandlare som tar upp LOU och köpa tjänster i molnet samt en organisation som berättar om sina erfarenheter av en migrering till Office 365.

Utbildningen kommer att genomföras under 2016. Vill du ha mer information när allt är klart så fyll i intresseanmälan till höger så kontaktar Sambruk dig.

Intresseanmälan är ej bindande.


Hur ska vi digitalisera IT-avdelningen (och när)? (eller: hur många IT-tekniker behövs för att byta en glödlampa?)

Att frigöra IT-resurser och utveckla dessa från hantverkare till "processingenjörer" och satsa på molnbaserade tjänster har varit en aktuell, ökande trend sedan några år, men har fortfarande inte nått ett brett genomslag.

Föreningen Sambruk har deltagit i ett EU-projekt som syftar till att kompetensutveckla kommunala IT-proffs inom detta område. Claes-Olof Olsson kommer att berätta mer om kompetensutvecklingsprogrammet och dess möjligheter.

Presentation vid KommITS 20160427Powerpoint (powerpoint, 2.3 MB)

Intresseanmälan

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785