Sambrusk logotyp, till startsidan

IT i välfärdens tjänst

Vid Offentliga Rummet lämnade mer än 170 personer förslag på insatser och prioriteringar till den nationella IT-strategin.
Synpunkterna är fördelade i 7 fokusområden och är ett gemensamt inspel till regeringens och IT-minister Anna-Karin Hatts strategi – ”IT i välfärdens tjänst”.

Utvecklingsdokument OR2012PDF (pdf, 1.1 MB)

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785