Sambrusk logotyp, till startsidan

RSS och prenumeration

Du kan få Sambruks nyheter i ditt RSS-flöde eller så kan du få ett e-postmeddelande då vi publicerar en nyhet.
RSS ikon
 1.  
Aktuellt
 • 2017-10-17 14.52
  Erfarenhetsutbyte om Sambi och digitaliseringen inom vård och omsorg
  Internetstiftelsen tillsammans med Huddinge kommun arrangerar en heldag om samverkan kring digitalisering inom vård och omsorg ur ett kommunalt perspektiv. Vart är vi på väg?
 • 2017-10-10 11.12
  Erfarenhetsdag kring molnbaserade kontorsprogram och samarbetsplattformar
  Erfarenhetsdag som syftar till att diskutera kommuners möjligheter och risker med molntjänster
 • 2017-10-06 09.44
  Föreningen Sambruk startar projekt för att underlätta efterlevnad av nya Dataskyddsförordningen 2018 (GDPR)
  Responsen på vårt septemberutskick, med förslag till samverkan kring förberedelser inför en nya Dataskyddsförordningen har varit positiv och därmed kan vi nu initiera projektets första fas som syftar till att verifiera konceptet och nyttoeffekter. Detta kommer sedan att följas upp med nästa projektfas där vi kommer att sätta upp ett långsiktigt hållbart koncept som kan erbjudas alla Sambruk-kommuner (och även andra intressenter) att kunna genomföra motsvarande kartläggningsarbete.Projektet kommer att genomföras i samverkan med minst sex av Föreningen Sambruks medlemmar, tillsammans med IBM Svenska AB som tillhandahåller sin öppna utvecklingsplattform.Den initiala projektplaneringsgruppen har nu formulerat den första versionen av Projektplanen och projektkick-off planeras till vecka 42.
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785