Sambrusk logotyp, till startsidan

RSS och prenumeration

Du kan få Sambruks nyheter i ditt RSS-flöde eller så kan du få ett e-postmeddelande då vi publicerar en nyhet.
RSS ikon
 1.  
Aktuellt
 • 2017-03-24 07.00
  I år har GOW rekordmånga många aktörer – igen – det kommer att bli en supervecka!
  Mycket glädjande i år är en fortsatt ökning av tvärfunktionella samarbeten, där allt fler aktörer planerar gemensamma arrangemang i olika former; lokala myndigheter, organisationer och företag samlas under samma tak för att möta människor att bli digitala medborgare och möta årets tema:
  • e-tjänster
  • arbete/entreprenörskap
  • cybersäkerhet

 • 2017-03-20 07.00
  Från MOTtagare till MEDborgare
  Kommunsamverkan för att etablera en effektiv, digital kanal mellan medborgare och kommunen kring stadsmiljöfrågor– FixaMinGata.se
 • 2017-03-16 07.00
  Kommunträff Öppna data

  Den 22 mars diskuteras gemensamt kring hur ett kommunalt samarbete kring öppna data framöver ska bedrivas
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785