Sambrusk logotyp, till startsidan

Samarbetspartners

Europeiska unionen
FORMsoft
Interreg IVC
Kammarkollegiet
sitevision
Sveriges kommuner och landsting
Vinnova
Relaterat
Aktuellt
 • 2017-04-20
  Digital transformation – hur och till vilken nytta?
  Föreningen Sambruks Nätverksdag under Offentliga rummet erbjuder en praktisk och interaktiv dag, där verkliga exempel från vår närhet (offentlig sektor) är utgångspunkter för att kunna utbyta erfarenheter, hämta inspiration och kunna tillämpa dessa på hemmaplan i andra digitaliseringssatsningar.
 • 2017-04-19
  Ny medlem i Sambruk
 • 2017-04-10
  Föreningen Sambruk analyserar effekter av och förändrade förutsättningar med avseende på kommande Dataskyddsförordningen
  Den nya Dataskyddsförordningen, som baseras på EU-förordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), träder i kraft i maj 2018. Föreningen Sambruk utvecklar och förvaltar ett antal digitala system och tjänster som berörs av det nuvarande Dataskyddsdirektivet och den nya förordningen. För att säkerställa att Föreningens system också kommer att uppfylla Dataskyddsförordningen, kommer ett särskilt utrednings- och analysuppdrag att genomföras under våren 2017. Två studenter vid Uppsala universitet kommer att genomföra uppdraget inom ramen för kursen Informationssystem C, vid Institutionen för Informatik och Media vid Uppsala Universitet.
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785