Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyttomeddelanden

Här kommer det att finnas information om olika meddelandespecifikationer för informationsutbyte, som har tagits fram (eller använts) i Sambruks projekt, varvid vi i text sammanhållet beskriver viktiga utgåvor av specifikationerna.
Specifikationerna återfinns dock inte i sig här, utan här hänvisas istället in till projektytorna, där specifikationerna ligger i sitt rätta sammanhang. Vissa arkiverade specifikationer återfinns dock under projektmaterial till höger.

I Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) finns ett kapitel som beskriver hur Sambruk dokumenterar och modellerar informationsutbyte. Grovt sett delas specifikationerna upp i Nyttomeddelanden och Begreppsmodell. Ofta finns även tekniska definitionsfiler såsom xml-scheman mm.

I andra fall använder vi oss av externt definierade specifikationer, varvid det ofta är bra att kopiera in dem på vår webbplats, trots att det kanske underhålls en "masterutgåva" hos den externa parten.

Några av de specifikationer som hittills tagits fram är:

Fempiloten


(Barnomsorg, Dokument- och ärendehantering, Föreningsbidrag och lokalbokning, Gymnasieval, Medborgarassistent - samt även ÖTP). Dokumenterades slutligen i version 4.0 av Nyttomeddelande/Begreppsmodell.

Senare specifikationer bygger i mycket hög grad på den begreppsmodell som här skapades.

Multifråga


(Ekonomiskt bistånd)
FK hade redan tagit fram meddelanden som projektet använde sig av.

Vad gäller CSN så modellerade Sambruk och CSN gemensamt fram meddelandespecarna, de bygger i hög grad på version 4.0 av Nyttomeddelande/Begreppsmodell.

Multifråga har också en egen Nyttomeddelandespec. där några tillkommande meddelanden/begrepp beskrivs. Dessa används främst vid integration med verksamhetsapplikation och bygger också på version 4.0 av Nyttomeddelande/Begreppsmodell.

Sammanhållen ärendehantering


Inom detta projekt (och delvis inom Innoveta) togs det fram ett generellt meddelande för att applikationer ska kunna meddela varandra om när ändring i ärendestatus inträffar, en sk.k ärendehändelse.

Ärendehändelsen ska också ses i samklang med den E-arkitektur för ärendehantering som togs fram i det projektet.

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785