Sambrusk logotyp, till startsidan

Öppen teknisk plattform

Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) är en samling grundläggande specifikationer, principer och i förekommande fall komponenter som möjliggör sambruk och återanvändning mellan kommuner.
En viktig princip inom Sambruk och ÖTP är att komponenter ska skapas nyttodrivet, d.v.s. först i samband med att de behövs första gången. Principen är också att ÖTPs-utveckling bedrivs i samma projekt och inom samma budget som själva verksamhets-projektet för att garantera närhet och förankring. Dock måste viss grundläggande utredning, visionsförvaltning, missionering och samordning kontinuerligt ske inom ÖTP-projektet.

I princip är alla sambrukande kommuner intressenter i ÖTP. Emellertid erbjuds de kommuner som deltar i något av de andra aktuella sambruksprojekten bli deltagare i detta specifika ÖTP-projekt.

Nytta


Några specifika områden som föreslås inom (icke rangordnat):
  • Utredning kring hur Sambruk kan utnyttja Single Sign On (SSO) för e-tjänster, speciellt utvecklingen kring SAML och WS-Federation.
  • Utredning kring hur ytintegration av olika webblösningar gentemot kommuns huvudwebb bäst görs
  • Vidare utredning vad gäller användar/roll-
  • Vidare arbete kring att nyttiggöra dokument- och ärendesystem (speciellt workflow) för e-tjänster
  • Skapa malldokument för kommunal upphandling vad gäller icke-funktionella krav
  • Utreda förvaltnings- och publiceringsmodell för begreppsmodeller och nyttomeddelanden

Film

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785