Sambrusk logotyp, till startsidan

Ramverk för Sambruksmaterial

Sambrukgemensamt material (SGM) är ett ramverk för framtagning och förvaltning av programkod, specifikationer, utredningar, rapporter m.m. som görs inom Föreningen Sambruk.
En detaljerad redovisning av regelverkets alla delar finns bland projektdokumenten under "Regelverk".
Forskningsprojektet avslutades 30 juni 2011 och har formellt överlämnats till Sambruk vid styrelsemötet 2011-11-08.

För styrelsen presenterades tillämpningen i ett utvecklingsprojekt:

  • Styrelsens roll är att säkra arbetssättet
  • Projektledarens roll är att hålla i att avtal skrivs
  • Förvaltningsrådet ger förslag till styrelsen om hur materialet ska hanteras, styrelsen beslutar
  • Förvaltningsråd för regelverket är Sambruks projektledare och tas upp i samband med Projektledarmöten. Förvaltningsrådets ordförande för SGM är Sambruks verkställande tjänsteman.

Styrelsen beslutade att namnändra till Ramverk för Sambruksmaterial, med den engelska översättningen Sambruk Collaboration Framework.

Ramverket som uppdateras till 2.0 beslutades gälla för Sambruks arbete fr.o.m. 2011-11-08.

SGM har utvecklats från det inledande koncept då community licens diskuterades, till det ramverk det är idag. Ramverket består av förordningar och avtal som täcker viktiga faser vid gemensam utveckling. Olika aspekter vid utveckling, som upphovsrätt, typ av material som ska utvecklas, användning och förvaltning av utvecklat material beaktas.
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785