Sambrusk logotyp, till startsidan

Föreningen Sambruks resultat

Här presenteras våra RESULTAT från avslutade projekt,  sammanställningar efter konferenser och seminarier, samt information om olika programvaror som har tagits fram i vissa av Sambruks projekt.

Utvecklingsprojekt — där ett antal kommuner samverkat, eventuellt tillsammans med extern expertkompetens, för att utveckla den kommunala servicen till sina medborgare, t ex genom realisering av nya arbetsrutiner och e-tjänster

Nätverk, seminarier och konferenser — där våra kommunmedlemmar erbjudits goda möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra, dvs att skapa "best practise" utan att behöva uppfinna (och bekosta) hjulet själva, en gång till...

Förvaltningsråd — Material som tas fram, anskaffas och/eller förvaltas inom Föreningen Sambruk representerar dess intellektuella kapital. Förvaltningsrådet avgör vem som bör få tillgång till Materialet, samt villkoren för användning.

Projekt som resulterat i en produkt finns beskrivna under Våra uppdrag

Förvaltningsrådet, som lyder direkt under Sambruks styrelse, ansvarar för att Materialet förvaltas i enlighet med Ramverket SGM.

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785