Sambrusk logotyp, till startsidan

Om Digidel

Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av Internet.

Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

Kampanjens motto

  • Digital delaktighet är ett krav för en väl fungerade demokrati
  • Alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att vara digitalt delaktiga
  • Kunskap om hur man gör är viktig för digital delaktighet
  • Användbarhet och tillgänglighet för alla är viktiga faktorer för digital delaktighet
  • Många kan hjälpa många att bli digitalt delaktiga
  • Digital delaktighet är en angelägenhet för alla i samhället

Kampanjen Digidel 2013 kommer att stödja samverkan på nationell och regional nivå genom att sprida goda erfarenheter från fältet, förmedla utbildningsmaterial och engagera flera aktörer. Var och en som deltar i kampanjen bidrar efter bästa förmåga och med sina egna resurser.

Bakgrund

Enligt undersökningen Svenskarna och Internet 2010länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns det 1,5 miljoner svenskar från 16 år och uppåt som aldrig eller sällan använder Internet och samhällets digitala tjänster. De flesta icke-användare återfinns bland äldre, men icke-användarna finns i alla åldersgrupper, även bland yngre.

Samverkan

Bra insatser har gjorts från flera håll för att minska den digitala klyftan och öka e-delaktigheten, men det behövs mer. Folkbildningen och biblioteken, till exempel, har olika roller, men kan förenas i uppdraget om ökad delaktighet, tillgänglighet och demokrati. Tillsammans har många partners betydligt större möjligheter att öka den digitala delaktigheten genom att arbeta strategiskt tillsammans, lokalt, regionalt och nationellt utifrån de roller och uppdrag vi redan har.
Digidel är ett nätverk på nationell nivå som har bildats för att samverka för att öka e-delaktigheten och minska digitala klyftor. Deltagarna har representerat länsbiblioteken och projekt IKT-lyftet, Folkbildningsförbundet, Folkbildningsrådet, Svensk biblioteksförening, UR, studieförbunden,RIO, lärcentraorganisationen Nitus, Tal- och punktskriftsbiblioteket TPB, Kungliga Biblioteket KB, samt .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Kampanjen och nätverket öppet för alla som kan bidra.
För att lyckas måste vi samverka brett nationellt, men också regionalt och lokalt i kommunerna med andra verksamheter som till exempel socialtjänst, omsorgsverksamhet, flyktingsamordnare, formell vuxenutbildning, mödravård och BVC, m.fl.
En gemensam satsning med aktiviteter genomförs januari 2011 — december 2013.

Alla kan vara med i Digidel 2013!

Vi välkomnar nu alla att bidra till kampanjen; myndigheter, kommuner, landsting, företag, organisationer och privatpersoner. Vi har en stor uppgift framför oss och vi måste samverka för att nå målet. Alla känner vi någon som står utanför Internet och alla kan vi engagera oss och bidra på något sätt. Börja med att "Gå med" i Digidel 2013.

Webbsidan som användes för Digidel 2013 har lagts ner och en ny planeras att lanseras i oktober 2015.


Relaterat

Film

Jens Sjöström, Vice ordförande Botkyrka kommunstyrelse
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785