Sambrusk logotyp, till startsidan

EU-samarbete Molntjänster

NEBULA/LEONARDO

Den stora utmaningen vid utbildning av individer i kompetens kring Cloud Computing är den skiftande kompetens som krävs. Den tekniska aspekten av cloud computing är endast en liten del. Förståelsen av affärsprocesser, kravanalys, HR/förändringsledning, projektledning m.m. krävs för att få en effektiv distribution och användning av molntjänster.
Projekttiden är 2 år och kommer genom att skapa ett sektorspecifikt VET program hantera kompetensglappet för migrering av IT-infrastruktur till molntjänster. Utbildningen kommer att ske genom innovativt spel-baserat lärande, klassrums-baserad utbildning eller distansutbildning för att maximera räckvidden inom hela Europa. 

Projektets syfte och mål
Projektet syftar till att utveckla och leverera en läroplan som omfattar ett kompetens-utvecklingsprogram för att ge personal inom offentlig verksamhet kunskap att analysera möjliga nyttoeffekter att nyttja molntjänster, både ur ett ekonomiskt- och effektiviseringsperspektiv, samt att planera, styra, genomföra och utvärdera övergången från lokal IT-infrastruktur till molntjänster.
Projektmålen i sammanfattning;

  • Analysera offentliga förvaltningars behov av att migrera infrastruktur/tjänster till molnet, för att nå de mål som anges i EU: s digitala agenda och få en evidensbaserad definition av kompetensbehovet
  • Analysera olika intressenters krav, för att kunna utveckla ett innovativt kursprogram för molntjänster
  • Designa en läroplan och utveckla yrkesutbildningsprogram, i form av kurser och material, som kommer att tillföra kunskaper kring molntjänster
  • Länka utformad läroplan med utbildningsmetoder som följer standardiserade utbildningsmål enligt ECVET, för att göra materialet användbart för samtliga EU-medlemmar
  • Organisera utbildningstillfällen för att leverera och testa det nya programmet för yrkesutbildningen, utvärdera utfallet och kontrollera deltagarnas färdigheter

Sambruks roll i projektet
Sambruks huvudsakliga bidrag i projektet är att utvärdera programmet genom att samla feedback från alla intressenter (elever, lärare, offentliga förvaltningar) och därigenom utföra en bedömning av programmet samt ge konkreta förslag på förbättringar.

(VET- “Vocational Education and Training" is broad concept, usually defined at European level as preparing learners for jobs with a basis in manual or practical activities, related to a specific trade, occupation or vocation).

Det finns plats för fler intresserade att delta i projektet >> kontakta Claes-Olof Olsson för mer info
 

Projektet avslutades per 2015-12-31.

Det sammanfattande betyget för projektet blev 7/10 (70%), vilket definieras som ”BRA”, beskrivet som ”Uppfyller [bedömnings-] kriterierna, med vissa aspekter av hög kvalitet”

Webbsida

Nebula

Projektets webbsida >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följ på:

twitter @NebulaLLPlänk till annan webbplats

facebook Nebula Project


Videoklipp tillverkat av partner UCBL

Utbildning

Kompetensutvecklingsprogram för Cloud Computing – Projekt NEBULA

Delta i ett 2-dagars kompetensutvecklingsprogram inom området ”Cloud Computing” – på svenska ”molntjänster”.

Utbildningen baseras på resultatet av EU-projektet, där sju europeiska organisationer, däribland Föreningen Sambruk, tagit fasta på analyserade kunskapsbrister och utformat ett kompetensutvecklingsprogram för offentliganställda IT-människor.

Mer info och Anmälan >>


Projektet NEBULA har genomförts med stöd från EU:s Lifelong Learning Programme och bygger på de mål som fastställts av EU:s digitala agenda.

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785