Sambrusk logotyp, till startsidan

OSEPA — EU-projekt Open Source

OSEPA-projektet ingår i Interreg IVC-programmet, som syftar till att, genom interregionalt samarbete effektivisera den regionala utvecklingspolitiken och bidra till ekonomisk modernisering och ökad konkurrenskraft i Europa.
Interreg IVC-programmet är en del av strukturfonderna för europeiskt territoriellt samarbete, för perioden 2007-2013 och finansieras med Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). 

OSEPA:s MÅL


Projektet kommer att genomföra en systematisk diskussion mellan europeiska myndigheter med stöd av analys och utbyte av erfarenheter i frågan om fri-och/eller öppen programvara (Free/Open Source Software — FOSS). Därför är det viktigt att på ett konstruktivt och analytiskt sätt undersöka de huvudsakliga fördelarna och nackdelarna, liksom effektiviteten och eventuella kostnadsminskningar till följd av införande och användning av FOSS inom offentliga myndigheter. 

Projektet genomförs av ett konsortium bestående av 13 partners över hela Europa; regionala och lokala offentliga myndigheter som huvudsakligen är nationella sammanslutningar av kommuner och samhällen, regioner, kommuner och kunskaps-organisationer. Lead Partner i konsortiet är det greiska kommunförbundet, KEDKE, och dess huvudsakliga ansvar är ledning och samordning av projekt 

Som första aktivitet i projektet, genomförde KEDKE ett projekt kick-off möte för hela konsortiet 18 och 19 mars 2010 i Aten. Alla presentationer och andra relevanta dokument kommer att göras tillgänglig på projektets webbplats för konsortiets medlemmar.

Från Sambruk deltar Verkställande tjänsteman, Claes-Olof Olsson och Projektkoordinator Lotta Ruderfors.  

Projektaktiviteter publicera under Aktuellt.

För mer information om projektet, se filmen härintill.

Offentlig förvaltning är i behov av att på ett mer effektivt sätt dra nytta av fördelarna med Öppen källkod och öppna standarder

Offentliga förvaltningar har i uppdrag att fördela tillgängliga resurser på ett socialt ansvarsfullt, öppet och ekonomiskt effektivt sätt. Öppen källkod, är en allmän resurs som baseras på icke-konkurrerande användningsrättigheter och erbjuder offentliga aktörer ett antal kostnadseffektiva och återanvändbara verktyg och resurser som kan ge uppslag till innovation, entreprenörskap och ekonomisk tillväxt.
Läs mer om fördelarna och underteckna den policy som kommer att överlämnas till Europeiska kommissionen för att stärka nationell/europeisk FOSS politik.

http://www.petitions24.com/osepa_foss_policy_statement länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slutlig version av Vägledning med bra lösningar

Den 3: e, och slutliga versionen av Vägledning med bra lösningar är uppdaterad med nya bevis och fallstudier genom ytterligare erfarenhetsutbyte inom OSEPA konsortiet och är nu publicerad. Guiden är tänkt att användas som en referens för testade, beprövade-effektiva FOSS lösningar och metoder från alla berörda parter och aktörer inom offentlig förvaltning som vill bedöma möjligheten eller planera genomförandet av en FOSS lösning i sin organisation.

Guiden har utvecklats på grundval av de gemensamma erfarenheter och fallstudier som samlats in av konsortiets medlemmar i projektet OSEPA som syftar till att bedöma spridningen av användning av FOSS.

42 fallstudier har genomförts hur användning av öppen källkod inom olika organisationer i olika tekniska områden (t.ex. operativsystem, databaser, servrar, geografiska informationssystem) granskades, analyserades och utvärderades enligt fördefinierade utvärderingskriterier, baserat på poäng och rankingssystem.

34 av 42 insamlade fall följer antagna metoder och definitioner som har identifierats som bra metoder och presenteras i guiden. Riktlinjer och rekommendationer som summerar de viktigaste slutsatserna och lärdomarna som härrör från dessa är uppdelade i tre sektioner

  • riktlinjerna för hantering
  • tekniska riktlinjer
  • riktlinjer för hållbarhet

som täcker hela cykeln av ett FOSS projekt (planering och förberedelser, genomförande, stöd och fortsättning).

De viktigaste lärdomarna är: att sätta upp tydliga och mätbara mål, välja tekniskt mogna FOSS lösningar som passar specifika organisationer, att välja rätt licensieringsmodeller, förbereda och involvera organisationens personal, uppskatta kostnader och risker, öppna standarder, beakta källkodsmodifiering och kompatibilitetsproblem, utvärdera och stödja FOSS lösningar och nå ut till användare, centrala myndigheter och öppen källkodcommunities.

Good Practice Guide 3rd version >>länk till annan webbplats

Projektet avslutades per 2012-12-31.

Projektledare

Claes-Olof Olsson
E-post: claes-olof.olsson@sambruk.se
Tfn: 0703-14 11 92

Film
Relaterat
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785