Sambrusk logotyp, till startsidan

Filmer

BOSSANOVA, Anna Öhrwall Rönnbäck

SAMSKOP, Göran Goldkuhl

Evidensbaserad utveckling, Janne Dicander

Ekonomiskt bistånd/Multifråga, Claes-Olof Olsson

Elektroniskt bevarande, Caspar Almalander

Informationssäkerhet, Ola Henriksson

BITA, personlig assistans, Inger Larsson, Lotta Ruderfors

Sammanhållen ärendehantering, Johanna Fransson

Innoveta, Madeleine Eckerström

IT-utvecklingen inom skolan, Urban Lindström

Öppna verksamhetssystem, Peter Dacke

Filmer från höstkonferensen 2011

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785