Sambrusk logotyp, till startsidan

INNOVETA - kundcenter

Projektavslutning 2 februari i Jönköping.

Hela projektavslutningen sändes via webbTV och spelades också in. Du kan nu se seminariet i efterhand på den här länken. http://goo.gl/2mXFTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välj enkelt ut de delar du är särskilt intresserad av. Videomaterialet är indelat i avsnitt.

Projektets huvudsyfte är att utveckla kundcenter inom kommunal verksamhet och att stimulera till samsyn och samverkan, både mellan förvaltningar inom en kommun och mellan kommuner.
Nu finns kundstödssytemet Streamflow och tilläggsprodukterna Streamflow Surface med webbformulär och e-tjänster tillgängliga för alla Sambrukmedlemmar.

Båda produkterna är utvecklade som Open Source i samverkan mellan företaget Jayway, Jönköpings kommun och Sambruk.

Ladda ner broschyren här intill eller gå till Streamsourcelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att läsa allt om vilka funktioner som finns i dessa produkter och hur du kan få stöd med att komma igång med Kontaktcenter.

Vad är KundCenter?

  • En samordnad kanal till snabb service och information om kommunens verksamheter och tjänster, via olika kommunikationsalternativ, såsom telefoni, e-post, sms,webb, brev och fysiska möten.

Varför KundCenter?

  • Effektivare verksamheter, med bättre resursutnyttjande
  • Medarbetare får bredare kunskap och mera stimulerande arbete
  • Kunden får snabbare handläggning och högre kvalitet
  • Kommunen får ett övergripande "verktyg" till ständig utveckling och förbättring av den kommunala servicen.

Fem delmål

  • Kunskapsuppbyggande genom forskning och analys av införda Kundcenterprojekt, inklusive redan framtaget forskningsmaterial kring samverkan, utveckling och införande av kundcenter och e-förvaltning i kommunal verksamhet
  • Aktivt forsknings- och utvecklingsstöd vid planering och införande av kundcenter.
  • Metodhandbok för planering och införande av kundcenter
  • Webbaserat kompetensutvecklingsmaterial för e-cirklar, fördelat på olika block för olika målgrupper, från idé till införande av kundcenter
  • Utvecklat och infört stödsystem för kundcenter genom en generell plattform för handläggarstöd, samt implementerade tjänster i plattformen ---> Streamflow.PDF (pdf, 3.9 MB)

Projektet avslutades per 2011-12-31.

Projektledare
Lennart Östblom, projektledare
Lennart Östblom
Tfn: 026 - 24 12 99
Mobil: 070 - 588 91 44
Relaterat
Film
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785