Sambrusk logotyp, till startsidan

Kompetensförstärkning kring kommunala öppna data

Projektets mål var att dels identifiera det informationsbehov som finns hos kommuner angående öppna data, och dels ta fram ett antal verktyg (artiklar, checklistor m.m.) som möter detta.

Genomförd enkätundersökning hösten 2013

Inom projektet Kompetensförstärkning kommunala öppna data, har det undersökts hur kommuner idag arbetar med öppna data och vilket behov av stöd och kunskap kommunerna har för att underlätta detta arbete.

 
I projektet har ett antal djupintervjuer genomförts för att kvalitativt undersöka nuläget i kommunerna och som har kompletterats med en enkät för en kvantitativ analys.
Enkäten har gått till Sambruks medlemmars IT-chefer och IT-strateger.

Enkätens insamlade data presenterat som statistiska slutsatser >>PDF (pdf, 166.7 kB)

Text och diagram i filen kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.svlänk till annan webbplats"

För Sambruk deltar
Thomas Rosenfall
Thomas Rosenfall
Tfn: 013-28 25 23
Projektledare
Rikard Fröberg
Rikard Fröberg
Tfn: 0700-906964 alt. 031-385 8893
Relaterat
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785