Sambrusk logotyp, till startsidan

Höstkonferens 2013

5 - 7/11 på Hotell Scandic Infra City, Upplands Väsby
"Just Do IT"

Material från konferensen -

Plenum

Upplands Väsbys kommun >>PDF (pdf, 6.8 MB)
Per-Erik Kanström, Pecha Kucha

Nyfiken, politiker och ekonom
Leif Pagrotsky

Humor och sociala medier — Blir roligare på webben >>PDF (pdf, 6.3 MB)
Karin Adelsköld

Smartare städer med Infracontrol  >>PDF (pdf, 11.3 MB)
Jenny Gustavsson, Pecha Kucha

Hur sociala medier, molnet, Big Data och BOYD påverkar verksamheter och synsätt >>PDF (pdf, 3 MB) 
Birgitta Edberg, CEO, Dataföreningen Stockholm

Inga trösklar i min kommun — ett manifest för vår digitala samtid >>PDF (pdf, 3.9 MB)
Joakim Jardenberg, Affärsstrateg, Helsingborgs kommun

Just do IT! — Hur gör man det? Vad är viktigast inom kommunal IT i dagsläget? Rundabordssamtal

Verktyg för avtalsuppföljning >>PDF (pdf, 273.7 kB)
Tarantech & Botkyrka kommun, I samtal med

Att göra det svårbegripliga begripligt - 3Dvisualisering verklighet genom samarbete skola och näringsliv
Fredrik Boström (tidigare kommunal rektor Stockholm Stad) och Mattias Boström (tidigare kommunal rektor i Stockholm Stad)

Så kunde Gudhemsskolan mer än halvera sina IT-kostnader — och göra en miljöinsats
Inrego, I samtal med

Samverkan — ett nödvändigt gott! >>PDF (pdf, 5 MB)
Annika Bränström Ordförande, E-delegationen

Leverantörsstyrning >>PDF (pdf, 6.6 MB)
Anette Holm IT-direktör Stockholm Stad

Sambruk projektredovisning >>PDF (pdf, 810.7 kB)
Lotta Ruderfors & Peter Dacke

Med ljusets hastighet mot nya jobb och tillväxt
Gunnar Hökmark, EU-parlamentariker

Breakout

Ciscos Smart Kommun-lösningar och Internet of Everything >>Powerpoint (powerpoint, 28.1 MB)
Företag: Cisco
Talare: Anders Johansson Tapper, Ansvarig Kommuner Cisco Sverige

Mobilitet — Vi kallar det Livet! >>PDF (pdf, 2.1 MB)
Företag: Novell
Talare: Anders Ågren & Klas Palmer

E-tjänster och integrationsarkitektur — hur går man från ord till handling? >>PDF (pdf, 1.6 MB)
Företag: Adaptit
Talare: Kenneth Zetterberg, Adaptit

Pulsen S3 — powered by Appnode & ComAround >>PDF (pdf, 552.1 kB)
Företag: Pulsen
Talare: Per Östlund

Ni bad om det, vi ger Er det! >>Powerpoint (powerpoint, 4.9 MB)
Företag: Veeam
Talare: Kristoffer Fenander, Territory Manager — Veeam

En obruten vård- och omsorgskedja genom livets alla skeden >>Powerpoint (powerpoint, 10.5 MB)
Företag: Tieto
Talare: Robert Sjöström, tf sektionschef IT-service, Sundsvall kommun & Sebastian Lewenhaupt

Just Go Open! >>Powerpoint (powerpoint, 457.4 kB)
Organisation: Malmö stad
Talare: Björn Robért

SKL - Trygghetslarm? >>Powerpoint (powerpoint, 1.7 MB)
Organisation: SKL
Talare: Kerstin Engman, IT-strateg Kommunal eHälsa, Trygghetslarm

Nexus PortWise mångfacetterade roll i Upplands Väsby Kommun >>Powerpoint (powerpoint, 6.2 MB)
Företag: neXus & Upplands Väsby kommun
Talare:  Stig Fjeldheim, Projektsamordnare, Upplands Väsby Kommun Stefan Runneberger, Business Development Manager, neXus Simon Thomas, Partner Manager, neXus

Trådlöst — är ni redo för den helt uppkopplade framtiden? >>Powerpoint (powerpoint, 32.8 MB)
Företag: Aerohive Networks
Talare: Michael Nyström

Kommuners strategiska utmaningar >>PDF (pdf, 1.3 MB)
Företag: Atea
Talare: Claes Malm (IT-arkitekt), Atea

Security Strategy; Deter Attacks with New Models, Methods and Messaging
Företag: Websense
Talare: Neil Thacker, Information Security & Strategy Officer, Websense, EMEA

En enklare, öppnare och effektivare förvaltning Så bidrar SKL:s upphandling av e-arkiv med hjälp av förvaltningsgemensamma specifikationer >>PDF (pdf, 5.8 MB)
Organisation: Riksarkivet och SKL
Talare: Caspar Almalander, projektledning eARD Riksarkivet & Ann Landelius Verksamhetsarkitekt, SKL

KST hos Tele2 >>PDF (pdf, 2.6 MB)
Företag: Tele2 Business
Talare: Thomas Lindström, Tele2

Därför ska din kommun införa IPv6 och praktiska tips vid införande >>Powerpoint (powerpoint, 2.6 MB)
Organisation: PTS
Talare: Anders Eliasson, Fredrik Oljeqvist, Erika Hersaeus

Modern strategi för digital skola i Tanum >>PDF (pdf, 2.6 MB)
Organisation: Tanums kommun
Talare: Mattias Larsson & Hans Schub

Unos Uno —Erfarenheter från ett forskningsprojektet om en dator per elev >>Powerpoint (powerpoint, 2.6 MB)
Organisation: Örebro universitet
Talare: Matilda Wiklund — Örebro universitet

Robusta nät — Just do IT!Powerpoint (powerpoint, 7 MB)
Företag: IP-Only
Talare: CTO Mikael Westerlund

IT-utveckling på verksamhetens villkor — En digital agenda för Linköping >>PDF (pdf, 816.6 kB)
Organisation: Linköpings kommun
Talare: Fredrik Eriksson, IT-strateg kommunledningskontoret

Regional och kommunal guide för e-utveckling >>PDF (pdf, 1.2 MB)
Organisation: Jönköpings kommun
Talare: Bertil Thunberg och Jan Pihl

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785