Sambrusk logotyp, till startsidan

Konferensdag 17/11 2014

ett inkluderande och stödjande e-samhälle för

ungdomar i och utanför skolan,

Konferensen hölls på Westmanska Palatset, Stockholm

En konferensdag för att informera om och erbjuda möjligheter till fördjupade diskussioner om ett antal aktuella utvecklingsområden som har starkt fokus på förbättring av kommunens verksamhet som berör ungdomars vardag – inom och utanför skolan


Material från konferensen

Inspirationstalare

Troed TroedsonPDF (pdf, 3.5 MB) - en av Sveriges ledande samhälls- och framtidsanalytiker

Ett nytt dokumentationssystem för kommunernas informationsansvar

Jonas Larsson-ThörnbergPDF (pdf, 133.1 kB), från Myndigheten för Ungdoms- & civilsamhällesfrågor, beskriver bakgrunden till myndighetens beslut att finansiellt stödja utvecklingsprojektet

Presentation av UVAS

Charlotte AhlbergPDF (pdf, 1.2 MB), projektledare, Navigatorcentrum, Trelleborg

ett nytt dokumentationssystem som stöd för kommunernas arbete enligt det kommunala informationsansvaret – KIA 

SKL:s EU-projekt Plug In

Tor HatlevollPDF (pdf, 2.5 MB), SKL

Kort presentation av projektet, samt status & planer framöver. Beröringspunkter med KIA / KAA

Öppna verksamhetssystem – för skolan

Peter DackePDF (pdf, 2.6 MB), projektledare

Presentation iVIS

Hillar LoorPDF (pdf, 3.4 MB), projektansvarig, imCode AB

en ny, öppen plattform för skolan som inte låser in data, varken tekniskt eller avtalsmässigt (VINNOVA-finansierat projekt)

SKL:s projekt Gemensam Kravspecifikation, skoladministrativa system

Johanna KarlénPDF (pdf, 1 MB), projektledare, SKL

Digitalisering för framtidens skola: Innovativa testmiljöer

Daniel Lundqvist och Johanna Gagner, Nacka kommun

En presentation av det Vinnovastödda projektet "Vad kan en skola vara?"

Avslutning – fortsatt arbete & utvecklingsplaner

Claes-Olof Olsson & Lotta Ruderfors, Sambruk

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785