Sambrusk logotyp, till startsidan

Höstkonferens 25 november 2015

I samarrangemang med VINNOVA anordnades konferensdag med fokus på Innovativa lösningar för att realisera framtidens digitaliserade skola– en gemensam plats för effektiv kunskapsförmedling och -uppbyggnad, i en miljö där elever, pedagogisk och administrativ personal, samt föräldrar/vårdnadshavare kan samverka och stödja varandra.

Konkreta resultat från flera av projekten som fått finansiering inom programmet Framtidens skola 2014 presenterades.

Material från konferensen

VÄLKOMNA/Inledning – VINNOVA

Introduktion – Föreningen Sambruk


iVIS – Innovativt verksamhetssystem i Skolan


STICS; Framtidens skola är redan här – Digitala provsystem för bättre lärande


Årstaskolan, Stockholms stad, Integrerad professionell utveckling – metod och digitalplattform


Gemensam diskussion Möjligheter och hinder med ny plattform och nya applikationer. Kan våra system samverka för att skapa större effekt?


MeAnalytics; LoopMe – Följ lärande och utveckling i realtid


Karolinska institutet Ny teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter


Utsiktstornet;  Schackmemo – minnesträning med schack


Gamification i skolan – ett hjälpmedel för ökad motivation!


Internetstiftelsen i Sverige;  Skolfederation.se


Gemensam diskussion Framtidens skola – ett nytt ekosystem för en digitaliserad skola

Avslutning – vad händer härnäst?


Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785