Sambrusk logotyp, till startsidan

Dygnsmöte hösten 2004

1 - 2 december på Skogshöjd, Södertälje
Program:
Sambruksplattformen
Presentation av projektet Ärende- och Dokumenthantering
Projektkontor
Sambruksplattformens Intresseförening

Indelning i pilotprojekt enligt följande:
Medborgarassistent
Gymnasieval
Föreningsbidrag/Lokalbokning
Förnyad ansökan ekonomiskt bistånd
Barnomsorg
Öppen Teknisk Plattform
Ärende- och Dokumenthantering

Funda Denizhan informerade om vägeldning 24-timmarswebben 2.0

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785