Sambrusk logotyp, till startsidan

Dygnsmöte hösten 2005

28 - 29 november på Skogshöjd, Södertälje
Program:
Presentation av Intresseförening, verksamhetsplan, J Dicander
Sambruks affärsmodell,Janne Dicander
Presentation av Vinnovaprojekt, professor Göran Goldkuhl
Presentation av Sambruksprojekten,Per Thörnqvist
Upphandling - olika tekniska lösningar,Sven-Håkan Olsson
Upphandling, Petter Ulander
Ny webb och projektrum, Lotta Ruderfors

Under eftermiddagen arbetade deltagarna i de olika projektspåren.

Material från konferensen

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785