Sambrusk logotyp, till startsidan

Dygnsmöte hösten 2006

31 november - 1 december Scandic Star, Sollentuna
Program:
Förbättrad samordning och utveckling av standarder och grundfunktioner inom
IT-området, Arne Granholm, Näringsdepartementet

Möjligheter för funktionshindrade att ta del av e-tjänster, Patrik Bystedt, PTS

Affärsmodeller för Sambruk, Vinnovaprojektet

Presentation av möjliga nya projekt - LSS/LASS, IUP, GIS, E-demokrati, ESSet, E-blanketter m.fl.

Nationell IT-strategi för vård- och omsorg, Ann Hedberg Balkå, Sveriges
kommuner och landsting

Under eftermiddagen arbetade deltagarna i de olika projektspåren.

Material från konferensen

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785