Sambrusk logotyp, till startsidan

Nätverksdag Offentliga rummet 2018

Temat vid nätverksdagen 23/5 i Göteborg

AI = Automatisering med Intelligens

Gärna en robot – men först en rejäl processanalys!”

Föreningen Sambruks ansats i detta seminarium var att inkludera medborgarens – oftast väsentliga – arbetsinsats i ansöknings- och handläggningsprocessen.

Mycket fokus riktas idag på att effektivisera offentlig förvaltning genom tillämpning av lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI) och/eller automatiserade, IT-baserade system, s k robotiserad processautomation – RPA.

Alla dessa lösningar har ett internt fokus på organisationens handläggare, men vilka är kundernas/medborgarnas behov och nyttor?


Digitisering, digitalisering och automatisering – många digitala vägar till förbättring, men är digitala robotar den enda/bästa lösningen?PDF (pdf, 422 kB)

Anders Ekholm, vVD Institutet för framtidsstudier 

Runt om i offentliga Sverige pågår satsningar på digitalisering, automatisering och införande av s k robothandläggare.

Men går det att köpa ett färdigt system som löser allt? Hur gör man för att bli bättre på riktigt, vad fungerar, då vi inför ny teknik?

 

Vägen mot den digitala kommunenPDF (pdf, 1021.8 kB)

Mats Bohman, Administrativ direktör Nacka kommun

 • Tre praktikfall och erfarenheter av dem
  • e-tjänst och robot för hantering av ekonomiskt bistånd
  • Digitala tjänster och verksamhetssystem i ett inom överförmyndarverksamheten
  • e-tjänstsystem som en del i digital hantering av ärenden
 • Tankar om vägen framåt
  • Digitala tjänster på riktigt
  • Kommunens roll i det digitala nätverkssamhället
  • Digitaliseringen en nyckel för klara det kommunala uppdraget
 • Ledarskap för digitalisering
  • Att leda i komplexitet

 

Digital förändringsledningPDF (pdf, 698.9 kB)

Marie Larsson, Avdelningschef, kvalitet och förnyelse Skellefteå kommun

 • Digital transformation – i HELA organisationen
 • Processer & informationsflöden
 • Praktikfall; robothandläggning av intern löneadministration

 

Vi gräver med digital spadePDF (pdf, 560.6 kB)

Thomas Wennersten, IT-chef Trollhättans stad

Trollhättan har arbetat med processmodellering i många år, troligen mest konsekvent i hela kommunsverige. Thomas delar med sig av deras erfarenheter, vilka effekter man uppnått i verksamheten och för sina medborgare.

Thomas funderar också mycket över den pågående trenden med robotisering och diskuterar fördelar och farhågor kring detta fenomen.

 

MEN; Medborgaren, då??PDF (pdf, 1.7 MB)

Claes-Olof Olsson, Verkst.tjm, Föreningen Sambruk

 • Praktikfall – självservice i Socialtjänsten
 • Andra möjligheter (hot?);
  • Medborgargenererade e-tjänster,
   t ex Malin Bergman, skolko.se, skoljakt.se

 

Hur hanterar kommunen stora mängder personuppgifter inom ramen för GDPR?PDF (pdf, 1.2 MB)

Peter Mankenskiöld, Projektledare för Föreningen Sambruks projekt GDPR-inventering med stöd av artificiell intelligens

Även en mellanstor kommun lagrar och behandlar ofantligt stora datamängder, ofta flera Terabyte data – en dominerande andel av detta innehåller personuppgifter.

Föreningen Sambruk har i ett förstudieprojekt utarbetat ett unikt sätt att använda artificiell intelligens för att automatisera en väsentlig mängd av det arbete som krävs för att kartlägga person­uppgifter, analysera hur och varför uppgifterna används och på så sätt säkerställa att den nya dataskyddslagstiftningen följs.

Nästa steg är att effektivisera processen när en medborgare begär ut information om vilka personuppgifter kommunen behandlar.

AgendaPDF (pdf, 367.3 kB)

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785