Sambrusk logotyp, till startsidan

Sambruks fördjupningsdag, Offentliga rummet 28/5 2013

Hur ska vi som kommun hantera e-tjänster som utvecklas av medborgarna själva?
Nya medborgarutvecklade applikationer är här och kommer att påverka kommunernas e-satsningar på ett sätt som ingen hittills funderat på — hur bör vi förhålla oss till denna nya verklighet?

Inom kort kommer en uppsjö av olika typer av e-tjänster/applikationer, utvecklade av engagerade medborgare, att etableras i Sveriges cyberrymd. Vi har sedan ett par år hört om utfästelser om nya applikationer som nyttjar s k öppna data från bl a kommunernas IT-system, men även helt nya e-tjänster och andra typer av informationstjänster börjar dyka upp.

Utdrag ur agenda och material:

  • Praktiska exempel från England;
FixMyStreet.com – praktiskt exempel på medborgar­initiativ i England, där en grupp engagerade medborgare tagit fram en helt extern e-tjänst för anmälan av fel och brister i stadsmiljön
Presentatör;  Tony Bowden, MySociety, UK
  • Svenskt praktikfall;
FixaMinGata – Sambruk, KIVOS och FFKP har tillsammans genomfört projekt för transformering av den engelska förlagan till svenska förhållanden, erfarenheter av utvecklings­arbetet, samt en dryg månads skarp drift
Presentatörer;  Rikard Öberg, FFKPPDF (pdf, 2.8 MB)
  • Medborgarperspektivet – från en FoU-ansats;
Behovsdriven utveckling som stöd och utmaning, presentation av ett ettårigt forskningsprojekt
Presentatör;  Katarina Lindblad-Gidlund, docent vid Mittuniversitetet i SundsvallPDF (pdf, 336.9 kB)
  • Svenska praktikfall;
Utvecklingen av s k appar har exploderat, samtidigt strävar fler och fler offentliga verksamheter (dock långt ifrån alla) att tillhandahålla öppna gränssitt för att tillgängligöra offentliga data för nya appar och tjänster.

- Vad händer när någon tar data från en offentlig tjänst och skapar en bättre tjänst kring den?
Presentatör;  Fredrik WallgrenPDF (pdf, 1.9 MB)

- Lyckat införande av FixaMinGata i Alingsås och Vårgårda kommun
Presentatör; Göran Westerlund, AlingsåsPDF (pdf, 752.3 kB)

Agenda >>PDF (pdf, 63.1 kB)

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785