Sambrusk logotyp, till startsidan

Offentliga Rummet 1-3 juni 2015, Visby

Material från konferensen

Under den inledande Fördjupningsdagen presenterades Sambruks verksamhet och relaterade projekt vid tre olika spår

 • Nätverksdag för kontaktcenter och kundtjänst i offentlig verksamhet, där Vtjm beskrev Sambruks olika utrednings- och kravspecifikationsprojekt för dokument- & ärendehantering, med stark (men ibland förbisedd) koppling till kommunala Kontaktcenters
  PresentationPDF (pdf, 1.4 MB)
 • Digital samverkan - e-delegationens koncept för att nå målet Vtjm presenterade Föreningens samverkanskoncept och de projekt som Föreningens medlemmar genomfört i samverkan, samt de konkreta leveranser som gjorts från dessa projekt
  PresentationPDF (pdf, 1.3 MB)
 • Öppenhet i programvaror och utveckling för offentlig sektor under detta pass samtalade SKL:s Per Mosseby och Sambruks Claes-Olof Olsson under temat ’Att samverka – hur skapar vi nya förvaltningsmodeller?’


Under konferensen presenterades två av Föreningen Sambruks projekt i två olika seminarier;

 • I passet ’Öppen innovation - att lösa ett europeiskt samarbetsproblem’ presenterades Sambruks modell för öppenhet i system & plattformar, med konkreta exempel från projekten ’Öppna verksamhetssystem i skolan’ samt ’iVIS; Innovativt Verksamhetssystem i skolan’
  PresentationPDF (pdf, 1 MB)

 • Under seminariespåret ’Samverka för världsklass’ presenterades Sambruks projekt där vi i samverkan mellan åtta kommuner, bl a Trelleborg och Österund, utvecklat ett helt nytt stöd- och uppföljningssystem för kommunens handläggare som arbetar med ungdomar som varken studerar eller arbetar. Rubriken på föredraget var ’Kommunsamverkan med verksamhetsfokus – mer än bara statistik’. Presentatörer var Lotta Ruderfors, projektledare från Sambruk och Sara Juntti, coach inom Östersunds arbete med det kommunala aktivitetsansvaret
  PresentationPDF (pdf, 2.3 MB)

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785