Sambrusk logotyp, till startsidan

Vårkonferensen 2013

10 april på Westmanska palatset, Stockholm

Vid Vårkonferensen presenterades flera nya projektsatsningar.

Sambruk tackar alla deltagare; kommunrepresentanter, partners och föreläsare för en inspirerande dag.

Material från konferensen -

Tänka nytt på nytt sätt >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


PresentationPDF (pdf, 30.5 MB)
Det har aldrig varit viktigare att tänka utanför den beryktade boxen - som nu. Vad innebär digitaliseringen egentligen? Mobilitet betyder rörlighet, dvs. oberoendet av tid och rum, och vad innebär det? Vi fastnar ofta i oro, säkerhetsfrågor, app-strategier och en och annan ansats kring sociala medier. Samtidigt är behovet av Sam och hans vänner: samsyn, samarbete, samtal, samförstånd, samordning, samverkan och samspel större än någonsin. Man kan inte tänka nytt utan att samtidigt tänka på Sam.
Harald Eide, Sigma

Fixa min gata >>öppnas i nytt fönster


PresentationPDF (pdf, 381.4 kB)
Jonas Öberg och Rikard Fröberg

FixaMinGata med hjälp av Infracontrol Online>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


PresentationPDF (pdf, 17.4 MB)
Jenny Gustavsson

Kompetensförstärkning öppna data >>PDF (pdf, 515.7 kB)


Rikard Fröberg

iMAN2 >>PDF (pdf, 405.7 kB)


Peder Poulsen,

ICF-KVÅ >>PDF (pdf, 166.8 kB)


Crister Kardell, imCode

Videoupptagning - Öppna data, iMAN2 ich ICF-KVÅöppnas i nytt fönster

CeSam >>PDF (pdf, 1.5 MB)


Per Mosseby och Åsa Zetterberg

Samordnad Informationsarkitektur >>PDF (pdf, 406.5 kB)


Mats Gahnström, Västerås

Videoupptagning - CeSam och Samordnad informationsarkitekturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Valfrihet inom Äldreomsorgen >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


PresentationPDF (pdf, 42.5 kB)
Leif Lendrup, Gazl

Framgångsrikt partnerskap kring Öppen Källkod-system >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Förutsättningar och förväntningar för ett öppet förhållningssättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hillar Loor, Open Source Sweden

Att arbeta smart i en samordnad digital process för detaljplanering och fastighetsbildning >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


PresentationPDF (pdf, 531 kB)
Lantmäteriet och Boverket arbetar tillsammans för att skapa en samordnad digital process för detaljplanering och fastighetsbildning. Den ska fungera så att alla aktörer i processen kan utbyta digital information på ett standardiserat sätt och tillhandahålla informationstjänster enligt e-delegationens definitioner och riktlinjer. Några programvaruleverantörer ska under våren praktiskt visa hur det ska gå till i form av en sk. demonstrator
Ewa Swensson, Lantmäteriet/SPF

BITA >>PDF (pdf, 35.5 kB)


Lotta Ruderfors

Ekonomiskt bistånd


Claes-Olof Olsson

Partners

Infracontrol
FixaMinGata är integrerat med Infracontrol Online vilket underlättar för de kommuner som får rapporter från tjänsten. FixaMinGata är ett bra sätt att förenkla för medborgare som vill rapportera olika typer av fel. Infracontrol Online distribuerar informationen till rätt person för åtgärd och rapporterar tillbaka aktuell status till medborgaren.
Läs mer om Infracontrol Online >> länk till annan webbplats

Open Source Sweden
En gemensam diskussion som fokuserade på - kommuners relation med leverantörer av serverbaserade system som nås via internet/webb - utifrån följande frågeställningar:
1) Vilka är de största problemen i relationen med IT-leverantörer?
2) Inom vilket/vilka område(n) behövs mest stöd; t ex strategi, handhavandesupport, teknisk support (programvara/servrar), utbildning?
3) På vilket sätt kan leverantörer hjälpa till för att göra kommunens arbete effektivare?
4) På vilket sätt kan leverantörer hjälpa till för att göra kommunens arbete roligare?
5) Vad kännetecknar en idealisk leverantör?
Hillar Loor har skapat en sammanfattning av diskussionen, där åsikter anonymiserats, och publicerat dessa på www.opensourcesweden.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt på www.imcode.com länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785