Sambrusk logotyp, till startsidan

Vårkonferens Offentliga rummet 2016

I samband med Offentliga rummets fördjupningsdag 25/5 på Malmö Live bjöds intresserade in till föreningen Sambruks vårkonferens där användande kommuner presenterade hur de gått från e-tjänster till att få effektiva, digitala verksamhetsprocesser.

Digitaliseringens EFFEKTER i och för verksamheten / Föreningen Sambruks projektleveranser!

Material från konferensen

Deltagande kommuner:

Malmö Stad,Anders Mellberg, kommunikationsdirektör

Digitalisera på djupetPDF (pdf, 970.5 kB)

Digitalisering för att åstadkomma stöd och effektivitet, det är att
digitalisera på djupet i en organisation. Men hur lyckas vi med detta i
en offentlig organisation där pengar och beslut ofta är spridda?

Anders Mellberg pratade om vilka faktorer han tror behövs för att lyckas, bland annat:

 • ledningens brinnande engagemang
 • tidigt leveransfokus genom iterativa digital utveckling,
 • ett ”digilogt" angreppssätt,
 • alternativ till traditionell it-driven utveckling och
 • behovet av att smälta ihop traditionell verksamhetsutveckling med digitalisering är viktiga delar i lösningen

Ängelholms kommun, Lilian Eriksson, kommundirektör

Från förvaltning och funktion till en agil utvecklings- och servicekommun för medborgarnas nytta och behovPDF (pdf, 2.6 MB)

Ängelholms kommun har gjort en stor förändringsresa till att idag arbeta agilt. Genom att utgå från kundens behov har man anpassat organisationen till att snabbt kunna ställa om och lösa behov som kontinuerligt uppstår. Det agila arbetssättet och erfarenheter från kommunens förändringsarbete presenterades.

 • Framgångsfaktorer i förändringsarbetet
 • Agila arenor – så fungerar det i praktiken
 • Agilt förhållningssätt hos chefen – låt medarbetaren få bidra med kunskap
 • Att ändra en kultur tar tid


Helsingborgs stad, Eva Hveem

Digital delaktighet – en förutsättning för digitalisering av offentlig sektorPDF (pdf, 2.1 MB)

 • Bibliotekets förändrade roll
 • Digital inkludering
 • Digital litteracitet
 • Verkligheten – några exempel
 • Framtiden


Nacka kommun, Ann-Charlotte Oetterli Enhetschef, Överförmyndarenheten

Modernt effektiv och serviceinriktad myndighetsutövningPDF (pdf, 1 MB)

Beskrev Överförmyndarens resa, från initial ansats att standardisera manuella oklara arbetsrutiner till en effektiv modern verksamhetsprocess, med stöd av ett helt nytt IT-baserat handläggarstöd (OCH e-tjänster) med goda resultat.

Örebro kommun, Monica Möller, Rektor

Emil- ett namn på en lista eller en uppmärksammad individ?PDF (pdf, 167.8 kB)

För det Kommunala aktivitetsansvaret i Örebro är alltid målet att se samtliga ungdomar och deras individuella behov. För att kunna flytta fokus från inventering och hantering till bemötande och aktivitet måste det administrativa arbetet förenklas och förbättras. Örebro kommun utvecklar nu arbetet med IT-stöd för att fokus ska ligga på rätt sak, dvs på individen Emil och hans behov istället för på listor, pärmar och excel-ark.

Luleå kommun, Marianne Johansson, Enhetschef

Elektronisk informationsinhämtning-Äntligen

En inblick i hur Luleå kommuns Försörjningssektion arbetat med elektronisk informationshämtning och de erfarenheter som verksamheten gjort.

Först gavs en kort historik över Försörjningssektionens samarbete med SAMBRUK och det utvecklingsarbete som bedrivits fram till dags dato gällande elektronisk informationsinhämtning. Luleå har idag ett samarbete med SAMBRUK gällande Multifråga, e-ansökan, Mina Meddelanden samt Självservice i socialtjänsten.

Helhetsgrepp för Öppenhet

iVIS - Innovativt Verksamhetssystem i skolanPDF (pdf, 1.6 MB)

Hillar Loor, projektledare

- en öppen plattform som inte låser in data, varken tekniskt eller avtalsmässigt


Streamflow - ärende- och e-tjänsteplattformPDF (pdf, 246.8 kB)

Lotta Ruderfors, förvaltningsledare

- öppen källkod, licensierad enligt AGPLv3 och finns på Github


Öppna Verksamhetssystem Skolan - SIS-standards för API:erPDF (pdf, 481.6 kB)

Peter Dacke, projektledare

- öppen standard


Öppna dataPDF (pdf, 120.6 kB)

Björn Hagström, projektledare

- skapa en gemensam modell och metod för beskrivning av öppna datakällor enligt en nationell definition

Alingsås kommun, Malin Johansson

E-tjänsten som ger insyn i kommunens service - erfarenheter av FixaMinGata i Alingsås kommunPDF (pdf, 867.8 kB)

"Kan transparens och öppenhet driva utvecklingen av kommunens serviceutbud? Strategi och taktik för att skapa digitala tjänster i en analog verksamhet"

AgendaPDF (pdf, 777.4 kB)

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785