Sambrusk logotyp, till startsidan

Dygnsmöte våren 2007

2 - 3 maj i Sollentuna
Program:
Sambruk har under våren fått en ny verkställande tjänsteman, Claes-Olof Olsson, som inledde mötet.

Forskarna, Göran Goldkuhl och Anna Rönnbäck-Öhrwall, redovisade sitt arbete med Sambruk Community License.

Sören Hansson, presenterade Handisams arbeta gällande tillgänglighet för e-tjänster.

Från Kommentus deltog, Kristina Fahlén, som visade deras arbete med elektroniska blanketter.

Liselotte Ringborg och Urban Johansson, WM-data, pratade generell ärendehantering inom en kommun.

Avslutningsvis presenterade Björn Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting, Ansvarsutredningens slutbetänkande.

Under eftermiddagen arbetade deltagarna i de olika projektspåren.

Kvällen avslutades med en gemensam middag där Janne Dicander och Lotta Ruderfors avtackades för sitt arbete under gångna 4 år och Borlänge-bandet "Benny och Nisse" underhöll.

Dag 2 började med arbete i respektive projekt innan en gemensam samling avslutade dagen.

Varje projekt presenterade dygnets arbete:
Barnomsorg
Föreningsbidrag och Lokalbokning
DÄHS 2006
Förnyad ansökan ekonomiskt bistånd
LSS/LASS
Medborgarassistent
Kontaktcenter
Öppen Teknisk Plattform

Bengt Svensson, Sveriges Kommuner och Landsting, förevisade den sammanställning som gjorts gällande kommunernas e-förvaltning.

Gunilla Hallqvist och Claes-Olof Olsson avslutade med att tacka för två väl genomförda dagar.

Material från konferensen

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785