Sambrusk logotyp, till startsidan

Mina meddelanden

Förstudie kring förutsättningar för införande av Mina meddelanden i kommuner och landsting

Bakgrund

I syfte att göra det möjligt för människor att få säkra digitala meddelanden från det offentliga, istället för t.ex. fönsterkuvert har tjänsten Mina meddelanden tagits fram genom ett brett samarbete inom E-delegationen. Tjänsten Mina meddelanden drivs av Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket och erbjuder möjlighet att skicka säkra digitala meddelanden från offentliga aktörer till privatpersoner och företag.

I SKL CeSams handlingsplan ”Digitala vägen till morgondagens välfärd” finns följande förväntade läge för säker digital kommunikation 2015: “Samtliga kommuner, landsting och regioner erbjuder privatpersoner och företag möjlighet att motta integritetskänsliga meddelanden via en säker digital brevlåda i slutet av 2015”

För att nå det förväntade läget krävs en förändring av hur kommuner och landsting kommunicerar med privatpersoner och företag. De traditionella pappersbreven ska successivt övergå till att skickas digitalt vilket kräver förändringar både i befintliga IT-system och i verksamhetens processer. Hur detta kan ske på bästa sätt behöver utredas och resultatet av denna förstudie ska fungera som beslutsstöd inför övergång till Mina meddelanden.

Syfte

Förstudiens syfte är att ge kommuner och landsting beslutsunderlag och vägledning för att påbörja ett arbete för anslutning till Mina meddelanden. Förstudien ska även ge förslag till ytterligare aktiviteter som behövs och förtydliga det stöd SKL behöver ge för att det förväntade läget 2015 nås.

Fördelar med Mina meddelanden

  • ​Det är tryggt – Säkerheten är högre än för vanlig e-post och papperspost. All känslig information skyddas så att bara den som är behörig kan nå och läsa innehållet.
  • Det är enkelt – Användaren behöver bara ange och ändra sina kontaktuppgifter på ett ställe och blir då nåbar för alla de myndigheter som är anslutna.
  • Det är tillgängligt och snabbt – Har man mobil e-legitimation kan man nå sin post i Min myndighetspost var man än är och när man än vill på dygnet, så snart posten kommit in.
  • Det är billigt och bekvämt – Användaren slipper lägga tid på att hantera papper och få brevlådan full när han/hon är borta. Tjänsten är gratis och kan när som helst sägas upp om man vill ha myndighetsposten pappersvägen istället
  • Det är miljövänligt för oss alla – Den elektroniska vägen minskar pappersförbrukning och distribution och sänker kostnaderna så att vi alla kan få mer pengar över till samhällets gemensamma service.

Genomförande

Förstudien genomförs i samverkan mellan SKL, Föreningen Sambruk och projektet Mina meddelanden på Skatteverket. Arbetet samordnas av Föreningen Sambruk på uppdrag av SKL CeSam. Alla kommuner och landsting som är intresserade av att genomföra en förstudie kring Mina meddelanden erbjuds möjlighet att göra detta tillsammans. Genom ett aktivt deltagande i förstudien, skapas en bättre förståelse och förankring i verksamheten inför nödvändiga förändringar och varje deltagare får tillgång till bra beslutsunderlag för införande av Mina meddelanden.

Presentation av Förstudierapport och Vägledning tillsammans med bilagor som tagits fram inom ramen för Mina meddelanden

Avslutande seminarium 2 september 2014 >>

Projektet avslutades per 2014-06-30

Projektets resultat >>

Projektledare
Claes-Olof Olsson, projektledare

Lotta Ruderfors
E-post: lotta.ruderfors@sambruk.se
Tfn: 0705-71 77 47

Logo Mina meddelanden
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785