Sambrusk logotyp, till startsidan

Nytt Ekonomisystem, nätverk

Ekonomisystem är en äldre benämning på IT-stöd för grundläggande ekonomihantering så som huvudbok, kund- och leverantörsreskontra och utgör stöd för budget- och prognos samt rapportering. Dagens "ekonomisystem" benämns ofta affärssystem och har bredare lösningar i form av integrerade lönesystem, e-handelssystem, BI-system m.m. Dagens webbteknik har öppnat ytterligare möjligheter att använda ett ekonomisystem. Det har också förändrat utbudet från leverantörer av affärssystem i form av Saas-tjänster, bättre ASP-lösningar m.m.
Ett byte av ekonomisystem ska ge positiva effekter i verksamheten genom att vara ett bättre stöd samt genom direkta eller indirekta kostnadsminskningar.

Aktiva kommuner i nätverket


Gävle, Karlskrona, Mora, Uddevalla och Vetlanda

Syfte


Flera kommuner befinner sig i samma situation och Uddevalla kommun har tagit initiativ till att bilda ett nätverk för utbyte av kunskap och erfarenheter vid införande av ekonomi/affärssystem. I nätverket kan kommuner som nyss har infört system och kommuner som står i begrepp att införa nytt system ingå för att bredda kompetensen.

- Vilka olika strategiska beslut diskuteras inom respektive kommun och varför
- Utveckla det egna projektet med hjälp av andras erfarenheter
- Diskutera uppbyggnad av kravspecifikation och olika upphandlingsförfaranden

Kommunerna använder Sambruks projektverktyg för att dela information på en gemensam plats.


Förväntade effekter


Samverkan runt dessa frågor förväntas leda till bättre underlag för kommunen. Genom att utbyta erfarenheter räknar man även med att arbetet blir mer tids- och kostnadseffektivt.

Nätverket kan komma att leda fram till ett närmare samarbete.

Under relaterat hittas information från varje kommun.

Kontakta nätverksledare Kenneth Hansson eller projektkoordinator Lotta Ruderfors om din kommun önskar delta i nätverket.
Nätverksledare
Kenneth Hansson
Tfn: 0522-69 60 02
Relaterat
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785