Sambrusk logotyp, till startsidan

Öppen källkod, nätverk

Nätverket Öppen källkod ska arbeta för att sprida användningen av öppna programvaror bland Sveriges kommuner i allmänhet och Sambruks medlemmar i synnerhet.

För att kunna arbeta med frågan kommer ett forum att startas. I initialskedet kommer det att vara öppet för Sambruks medlemmar, men i ett senare skede är det tänkt att även andra kommuner och intresserade ska kunna delta.

Forumet kommer att starta med fem olika trådar:

  • Allmänt forum om öppna programvaror
  • Andra nätverk för öppen källkod i Sverige (exempelvis KIVOS) — projekt, kontaktuppgifter
  • Förslag till projekt inom Sambruk för öppna programvaror
  • Programkatalog, där öppen källkod som används av medlemmen beskrivs (gärna med för- och nackdelar och allmänna erfarenheter med programmet) och med en länk där programmet kan hämtas
  • Leverantörer inom öppen källkod — projekt, erfarenheter av leverantörer, ev. kontaktuppgifter

I första skedet bör endast medlemmar få tillträde och därför behövs inte heller trådarna modereras. I det andra skedet kan dock behovet av moderatorer finnas.

Tanken är också att en programkatalog ska kunna brytas ut från den specifika tråden och, efter redigering, publiceras offentligt.

Nätverksledare
Thomas Rosenfall
Thomas Rosenfall
Tfn: 013-28 25 23
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785