Sambrusk logotyp, till startsidan

Öppna datakällor

Inom VINNOVAs utlysning ’Öppna datakällor 6’ som ingår i programmet Öppen innovation, bedrivs projektet med syfte att skapa en gemensam modell och metod för beskrivning av öppna datakällor enligt en nationell definition. Detta för att på ett lättillgängligt sätt kunna återanvända framtagna datamängder mellan flera kommuner

En av byggstenarna för öppen datadriven innovation är tillgången till öppna datakällor. Om endast ett fåtal kommuner arbetar aktivt med öppna data är det svårt att uppnå en nationell täckning av data inom ett specifikt område. För att kommunala öppna data ska användas och ge effekt måste data användas.

Om en datamängd saknar nationell täckning riskerar intresset av att använda datamängden utebli. Följden blir att det inte skapas några spinn-off effekter och potentialen med öppna data realiseras inte. Även om alla kommuner publicerar samma datamängd så räcker inte detta, den måste också publiceras på ett enhetligt sätt.

SKLs samordning för kommunala öppna data har identifierat att det är viktigt att en datamängd, till exempel skolmatsmenyer, publiceras på samma sätt och i samma format av alla kommuner för att underlätta för de som vill återanvända den aktuella datamängden. Om den som ska använda öppna data får den i många olika format från 290 kommuner är det i praktiken omöjligt att bygga nationella tjänster.

De flesta datamängderna från kommunerna är lika och behöver beskrivas och publiceras på ett enhetligt sätt enligt en nationell definition, så att det är möjligt att skörda data maskinellt från alla kommuner med samma sökparametrar.

För att detta ska kunna genomföras behövs en väl planerad samordning.

Ett sätt att uppnå detta är att ta fram en metod och modell för att beskriva datamängder på ett homogent sätt för alla kommuner. Denna modell ska kunna användas av alla kommuner. Ett specifikt antal datamängder kommer att identifieras och beskrivas i enlighet med den nationella definitionen och DCAT-APlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målet för projektet är att skapa en nationell modell och metod för ett specifikt antal datamängder, samt publicera dessa gemensamma öppna datakällor enligt DCAT-AP i kommunal samverkan med fem kommuner.


Kontaktpersoner

  • Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman, SAMBRUK, tel 0703 — 14 11 92 www.sambruk.se
  • Peter Mankenskiöld, Projektledare, tel 0761-704560

Samarbete för kommunala öppna data - webinarie 11 oktober

För att öppna data från kommuner ska användas behöver man publicera den på samma sätt så det är möjligt att bygga tjänster nationellt och göra jämförelser över kommungränser.

Vid ett webinarie den 11 oktober 2016 09.30 - 11.30 fanns möjighet att få information kring arbetet med öppna data.

Webinariet gav en djupare förståelse för den utmaning kommuner står inför när det gäller öppna data och en presentation av hur projektet möter den. Som avslutning diskuterades hur vi tillsammans kan fortsätta att samarbeta.

Projektet avslutades per 2016-08-31

Projektledare

Peter Mankenskiöld

Peter Mankenskiöld
E-post: peter.mankenskiold@sambruk.se
Tfn: 0761-70 45 60

Relaterat
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785