Sambrusk logotyp, till startsidan

Öppna Sociala Molntjänster

Öppna sociala molntjänster erbjuder två viktiga innovationer inom utmaningen Informationssamhället 3.0, dels en gemensam molnplattform för kommunala tjänster vilket är nytt i Sverige och dels konfigurerbara tjänster vilket är nytt i EU.

Konfigurerbara tjänster gör det möjligt att erbjuda generella IT-lösningar enkla att anpassa till lokala behov. Projektet levererar dessutom grunden för ett kommunalt processbibliotek, som i sig erbjuder en innovativ analysplattform.

Konstellationen består inledningsvis av Stockholms universitet, föreningen Sambruk och Järfälla kommun och kommer att utökas med intresseorganisationer, kommuner och tjänsteleverantörer.

Öppna sociala molntjänster bygger vidare på och återanvänder resultat från två tidigare Vinnova-projekt: Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun och Öppna sociala tjänster. I förlängningen kommer projektet att bidra till mer öppen förvaltning (eng. Open Government) och därigenom överbrygga ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar (www.oecd.org).

Projektet ska möta utmaningen Informationssamhället 3.0 ur ett kommunalt perspektiv. Målsättningen för detta A-projekt är att utveckla idéer och en bred konstellation för anpassningsbara sociala e-tjänster, se figur nedan. I förlängningen, i projektfas B och C, skall en molnplattform för digitala kommunala tjänster implementeras. Projektet avgränsas till socialförvaltning och tjänster för omsorg av äldre och funktionshindrade.

Öppna Sociala Molntjänster
Fas A — projektdetaljering och förberedelse. Under denna fas kommer en detaljerad projektplan att utformas och projektkonstellationen att etableras. Behov analyseras och krav på dellösningar utreds. Roller och ansvarsfördelning mellan projektets parter fastställs. Budget för fas B utarbetas.
Projektledare

Stockholms universitet/DSV

Projektledare och forskningsansvarig
Relaterat
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785