Sambrusk logotyp, till startsidan

Projektdokument

Öppen teknisk plattform

Nyttomeddelanden

Sambrukgemensamt material

Ekonomiskt bistånd

Elektroniskt bevarande

Förskola - skola

Informationssäkerhet

Kundcenter

OSEPA - EU-projekt Open Source

BITA-Personlig assistans

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785