Sambrusk logotyp, till startsidan

Sammanhållen (generisk) ärendehantering

Projektet Sammanhållen ärendehantering syftar till att förbättra extern service och intern effektivitet.
Vi vill därför se ärendehantering sammanhållen, bl.a. ur följande aspekter:
  • Både ren servicegivning och juridiskt formella ärenden hanteras sammanhållet
  • Kommungemensamma funktioner som kontaktcenter, medborgarkontor och medborgarens Mina sidor hanteras sammanhållet.
  • Då ett och samma ärende hanteras inom flera kommunala organisationsenheter ska det ske sammanhållet.

Projektet avslutades per 2010-08-31.

Projektledare
Johanna Fransson, projektledare
Johanna Fransson
Tfn: 040-34 40 52
Film
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785