Sambrusk logotyp, till startsidan

Seminarier

Sambruk  och SKL beslutade under hösten 2012 bjuda in till ett antal gemensamma seminarier som fokuserar på kompetensutbyte inom konkreta e-utvecklingsfrågor.
Tillfällena kommer att kunna följas via webb och all dokumentation hittas under relaterat.

Övergripande info kring genomförda seminarier

2014-09-02 Förstudie Mina meddelanden

Förstudierapport och Vägledning tillsammans med bilagor presenteras.

2014-01-29 Mina meddelanden

Informationsmöte, Gemensam förstudie kring Mina meddelanden

2014-01-28 Webb-stöd för ICF-KVÅ

Seminarium om effektivisering & kvalitetssäkring i kommunal vård & omsorg, genom webbaserad tillgång till ICF/KVÅ-koder

2013-03-14 Nyttorealisering i praktiken

4 organisationer presenterar den nyttomodell de använder och berättar om sina erfarenheter

2013-02-04 E-plattformar, andra omgången

Ytterligare 4 kommuner presenterar sina e-plattformar.

2012-10-01 Konvertera analogt till digitalt

Vid tillfället lyftes frågeställningar med inriktning på konvertering av dokument och sammanhållna formulär med sikte på långsiktigt bevarande.
SKLs projektet E-arkiv presenterade checklistan som tagits fram som stöd för arbetet med att planera och införa ett e-arkiv.

2012-09-25 E-plattformar

Som en uppföljning på tidigare framtagen rapport om olika e-plattformar gavs en konkret inblick i 4 kommuners praktiska arbete med vald e-plattform.

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785