Sambrusk logotyp, till startsidan

Projekt / Nätverk / Förvaltning

Föreningen Sambruks pågående uppdrag

Projekt

Sambruk har en antagen projektmodell, omfattande projektstyrningsfrågor.

Modellen innehåller följande projektfaser:
Förstudie — analysera förutsättningarna och specificera uppdraget
Planering — producera planer för genomförandet
Genomförande — arbeta i projektet och inför resultatet
Avslut — utvärdera och avveckla projektet

I våra projekt finns:

  • projektägare/beställare
  • projektledare, projektgrupp
  • styrgrupp där projektledaren är föredragande
  • beroende på projektets storlek kan det finnas behov av delprojekt

När en kommun väljer att delta i ett projekt fördelas projektkostnader på deltagande kommuner utifrån antal invånare. Vi verkar på så sätt för att både stor och liten kommun ska kunna delta på samma villkor, kostnadsmässigt.

Resultat från projektet hanteras enligt SGM (Sambruks Gemensamt Material) som beskriver hur framtaget material ska hanteras.

Projektwebb

För att underlätta åtkomst och samla material under pågående projekt/nätverk/förvaltning använder vi en gemensamhetsyta för aktiva deltagare som projektverktyg.

>> Projektwebblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nätverk

I Sambruks nätverk utbyter medlemmarna erfarenheter runt ett specifikt ämne, en gemensam fråga som flera kommuner visar intresse för.  Deltagande kommuner kan ha kommit olika långt och har just därför erfarenheter och kunskaper att dela med sig av.

Att ingå i ett nätverk innebär att aktivt dela med sig, då ett bra utbyte kräver både kunskaper och tid.
Sambruks nätverk träffas vid vår- och höstkonferens och håller däremellan telefonmöten vid behov.

Förvaltning

Efter att ett projekt avlutas – tar Förvaltningsrådet över ägandet. Varje kommun avgör OM de vill sitta med i Förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådet, som lyder direkt under Sambruks styrelse, ansvarar för att Materialet förvaltas i enlighet med Ramverket. Förvaltningsrådet avgör vem som bör få tillgång till Materialet, samt villkoren för användning. Förvaltningsrådet ger rekommendationer till Styrelsen som fattar beslut.

Info kring Förvaltningsråd finns i ramverket SGM1 Intro ver 2.0PDF (pdf, 118 kB).


Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785