Sambrusk logotyp, till startsidan

Digidel

”Alla ska våga, vilja och kunna ta del av internet, med dess möjligheter till delaktighet i den digitala samhällsutvecklingen, tillgång till tjänster, service, information, utbildning och underhållning”


Digidelnätverket

  • är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige och bildades när den nationella kampanjen för ökad digital delaktighet Digidel2013 avslutades i december 2013

Det finns i dagsläget inget nationellt regeringsuppdrag om samordning för digital delaktighet. Varje organisation och myndighet som deltar och samverkar i Digidelnätverket gör insatser utifrån sitt eget uppdrag och sin egen roll. Nätverket består av lokala, regionala och nationella organisationer som bibliotek, studieförbund, folkhögskolor, myndigheter, föreningar och företag.


Get Online Week

  • genom Digidelnätverket har Sverige sedan 2011 deltagit i den årliga internationella Get Online Week med gott resultat.

Digidelnätverket svarar för planering, samordning och uppföljning av arrangemangen i Sverige.


eMedborgarveckan

  • en nationell kampanjvecka sedan 2014, där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. eMedborgarveckan består av lokala, regionala och nationella insatser och aktiviteter från deltagande aktörer.

Nätverkets intention är att eMedborgarveckan ska vara årligen återkommande och att även nationella och regionala myndigheter ska använda sig av möjligheten att marknadsföra och få användares respons på e-tjänsters tillgänglighet och användbarhet. En fokuserad insats under en avgränsad period ökar uppmärksamheten och gör det möjligt för många aktörer att engagera sig.

Veckan syftar till att:

  • öka den digitala delaktigheten
  • öka användningen av och kunskapen om e-tjänster, med särskilt fokus på de offentliga
  • skapa ett tillfälle för dialog mellan e-tjänsteutvecklare och de som möter användarna


Samverkansledning

En Samverkansledningsgrupp är etablerad för att planera, samordna och följa upp de olika aktiviteter som genomförs under året.

SKL, Digitaliseringskommissionen, FBF (Folkbildningsförbundet), FBR (Folkbildningsrådet),Kungliga biblioteket, Svensk biblioteksförening (SBF), Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE), SeniorNet, Statens Mediaråd, Föreningen Sambruk, IT&Telekomföretagen, Myndigheten för delaktighet, Regionbiblioteken, Kulturrådet finns representerade i samverkansledningen.

Dokumentation och mer information finns på Webbsida

Projektledare

Tomas Finger

Tomas Finger, Project Manager
Get Online Week Sweden, Nationell projektledare, GOW2016

E-post: hej@digidel.se

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785