Sambrusk logotyp, till startsidan

Digitalisering av administrativa processer skolan

Nästa steg för iVIS - innovativt Verksamhetssystem i Skolan - som av VINNOVA tilldelats fortsatt ekonomiskt stöd inom programmet Utmaningsdriven innovation – Steg 1, för att möta framtidens behov av en helt digitaliserad hantering av information i skolverksamhet

Visionen är att digitalisera alla administrativa processer!

Sambruk fortsätter verka för öppenhet, både vad gäller arbetssätt och erfarenhetsutbyte men också för de tekniska lösningarna i befintliga och nya system som används i kommunernas verksamhet.

Syftet med Innovativt Verksamhetssystem i Skolan (iVIS) är att skapa en öppen grundläggande digital plattform för en helt digitaliserad skola och det ekonomiska stödet medverkar nu till att formulera en affärsplan som stöd för vidareutveckling, validering och verifiering samt kommersialisering av iVIS.

Projektet drivs under 2018 i samverkan med flera engagerade parter.

Genomförande

Projektet syftar till att skapa en ny modell för ett digitalt ekosystem, där användardriven utveckling etableras – som ger fördelar för både studenter, föräldrar, utbildare och administratörer – och kommer att resultera i ett mer inkluderande utbildningssystem både i Sverige och internationellt. 

Grundläggande förutsättningar och mål

Projektet syftar till att utveckla en affärsplan som ska styr vidareutveckling, validering och verifiering samt kommersiell användning av iVIS.

I en genomförbarhetsstudie fokuseras på:

 • efterfrågan
 • affärsmodeller
 • betalningsförmåga
 • potentiell uppkomst av ny konkurrens
 • marknadsföring
 • strategier
 • resurskrav
 • tillväxtpotential

Projektet delas upp i tre steg:

 1. Företagsanalys
 2. Affärsanalys, optimering, prissättning och affärsmodell med hänsyn till vision, värderingar och långsiktiga intäkter
 3. Utveckla en affärsplan - formulera affärsstrategi som ska fungera som plan för framtida kommersialiserings- och exploateringsverksamhet

Forskningsansats

Till projektets kopplas:

Högskolan i Skövde

Utarbetar en modell för hur olika system och aktörer ska kunna interagera och utvecklas öppet och tillsammans. Dvs definierar ett ”IT-ekosystem” med öppen interoperabilitet, med bas i iVIS.

 

Kontaktpersoner

Claes-Olof Olsson, Coordinator of the project resources/kontaktyta Offentlig sektor, tel 0703-14 11 92, claes-olof.olsson@sambruk.se

Hillar Loor, Projektledare iVIS, tel 046-49 82 00, hillar@imcode.com

 

 

Initiativtagare

Hillar Loor
E-post: hillar@imcode.com
Tfn: 0498-200 302, 0706-29 02 92

Projektledare

Lotta Ruderfors

Britta Sandblom
E-post: britta.sandblom@sambruk.se
Tfn: 0733-41 54 10

Webbsida

Information kring projektet presenteras fortlöpande på www.ivis.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forskare

Högskolan Skövde

Björn Lundell
E-post: bjorn.lundell@his.se
Tfn: 0500-44 83 19

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785