Sambrusk logotyp, till startsidan
Fixamingata.se

FixaMinGata - förvaltning

FixaMinGata är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan tre svenska intresseföreningar — Sambruk, KIVOS och FFKP — och är en nationell e-tjänst för felanmälan i gatumiljön för ALLA Sveriges kommuner — den första i sitt slag i Sverige.
Fixa min gata är en nationell, webbaserad lösning för att kunna rapportera fel/problem i stadsmiljön — oavsett vilken kommun man befinner sig i, eller vill rapportera till.
Med FixaMinGata är det möjligt att på ett enkelt och enhetligt vis rapportera problem i gatumiljön, till exempel ett hål i gatan, trasig gatubelysning eller nedskräpning, utan att behöva ta reda på vem som ansvarar för underhåll och service - systemet tar hand om att skicka rapporten till rätt mottagare.

Fördelar med FixaMinGata

Snabbt, enkelt och intuitivt att använda för alla

  • En engagerad medborgare ska ha enkla, smidiga informationsvägar till kommunen för att kunna vara delaktig i kommunens arbete dess utveckling — FixaMinGata erbjuder en enkel, intuitiv funktion för rapportering av fel/problem i stadsmiljön, oberoende av hur kommunen administrativt delat upp ansvarsområden i olika förvaltningar eller enheter.
  • Därför är kartan och rapporten den centrala funktionen, systemet tar hand om resten, dvs att slå upp vem som är mottagare och vart rapporten ska skickas.
  • Att FixaMinGata erbjuder ett och samma verktyg och gränssnitt för samtliga kommuner gör att medborgaren känner igen sig, oavsett vilken "relation" man har till den kommun man rapporterar till, t ex boende, arbetande eller tillfällig besökare.

Enkelt att behandla och följa upp inkomna ärenden

  • Eftersom den inskickade rapporten alltid håller samma struktur och form, blir det enkelt för verksamheten att databehandla eller filtrera ärenden som kommer in via FixaMinGata.
  • Genom att underlätta för aktiva och engagerade medborgare att ta kontakt och komma med förbättringsförslag och synpunkter skapas en mera utvecklingsorienterad kommun. Att rapportörerna genom FixaMinGata också går att kontakta genom den e-postadress som följer med varje ärende är naturligtvis en fördel när man vill följa upp en rapport, ställa följdfrågor och/eller tacka för hjälpen.

Samdriftsfördelar

  • Ett enhetligt, nationellt system för alla Sveriges kommuner innebär inte bara en välkänd och effektiv väg in för medborgaren, samt goda möjligheter till dialog och uppföljning för kommunen, utan skapar naturligtvis också stora driftfördelar.
  • Genom ett konsortium för gemensam drift och förvaltning av FixaMinGata, får Sveriges kommuner en mycket kostnadseffektiv e-tjänst för felanmälan, inklusive möjlighet att vara med och påverka utveckling och utformning av systemet.

Kontaktpersoner

  • Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman, SAMBRUK, tel 0703 — 14 11 92 www.sambruk.se
  • Göran Westerlund, IT-chef i Alingsås kommun och Ordförande i KIVOS  tel 0322 - 61 66 93 www.kivos.se
  • Rickard Fröberg, Projektledare,  FFKP,  tel 0700 - 90 69 64  www.ffkp.org

Förvaltningsledare

Göran Westerlund
E-post: goran.westerlund@alingsas.se
Tfn: 0322-61 66 93

Webbsida

Se och lyssna till beskrivning av hur du rapporterar i Fixa min gata

(använd fullskärmsläge/full screen)

fixamingata.se

Broschyr

Informationsblad till kommuninvånare

Informationsblad FixaMinGata

Marknadsföring

(Loggan finns i olika format under Projektdokument/Presentationsmaterial)

Intervju kring förvaltning och erfarenheter

Vid Sambruks fördjupningsdag 28/5 2013 med temat "Hur ska vi som kommun hantera e-tjänster som utvecklas av medborgarna själva?" - Offentliga Rummet, intervjuades Rikard Fröberg (FFKP) och Göran Westerlund (KIVOS)  kring förvaltning och erfarenheter av FixaMinGata.se
Relaterat
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785