Sambrusk logotyp, till startsidan

FixaMinGata

Unik offentlig satsning på svensk, moln-baserad e-tjänst
Tre svenska intresseföreningar – Sambruk, KIVOS och FFKP – genomför en gemensam satsning för att etablera en nationell e-tjänst för medborgare som vill rapportera brister i stadsmiljön.

Många kommuner – men långt ifrån alla – har idag någon typ av e-tjänst för fel- och synpunktsrapportering för sina medborgare på kommunens webbplats. De uppenbara bristerna i dessa lösningar är att e-tjänsterna framförallt är inriktade på kommunens egna medborgare, att de ser olika ut i olika kommuner och installeras och driftas i varje kommun var för sig. Dessutom saknar majoriteten av Sveriges kommuner någon form av effektiv e-tjänst för rapportering av problem/brister i stadsmiljön.

Med en gemensam, nationell e-tjänst, som erbjuds till alla intressenter som en s k molntjänst, vill initiativtagarna skapa ett första, bra exempel på nationell samling för svensk e-förvaltning, som en del av SKL:s projekt för utveckling av digitala välfärdstjänster. En första pilotdriftfas planeras till 2012Q1.

Fördelarna är flera;
  • De kommuner som idag saknar denna typ av e-tjänst behöver inte utveckla eller upphandla och installera en ”egen” tjänst.
  • En gemensam, nationell e-tjänst innebär att alla Sveriges invånare får en likvärdig och standardiserad funktion för att kommunicera med kommunen.
  • Tjänsten räknar ut till vilken kommun rapporten ska skickas och detta sker transparent för rapportören. Rapportören skriver bara in postnummer eller adress och får upp en kartvy för aktuell gata eller plats.
  • Systemet tar hand om att leverera e-postmeddelandet med rapporten till rätt mottagare. Kartan indikerar att felet är markerat och rapporterat. Kommunen kan gå in och markera felet som åtgärdat, vilket på samma sätt visas för alla användare. Detta minimerar också mängden multipla rapporter om samma fel.

I flera länder, bl a Storbritannien, Norge, Canada, Nederländerna har oberoende eldsjälar realiserat en e-tjänst som erbjuder en webbaserad anmälningsfunktion för människor som vill rapportera problem, fel, brister el dyl i stadsmiljön. Ursprungssystemet heter fixmystreet.com och är utvecklat under öppen källkodslicens, vilket gör det möjligt för andra, fristående organisationer att översätta och vidareutveckla systemet.

De tre föreningarna Sambruk, KIVOS och FFKP har gemensamt definierat en projektplan för att överföra den engelska grund-applikationen fixmystreet.com till svenska förhållanden.

Sambruk, KIVOS och deras kommunmedlemmar svarar också för den grundläggande projektfinansieringen. Det tidigare etablerade samarbetet mellan Sambruk och SKL:s Center för eSamhället, CeSam, har också resulterat i att en del av de VINNOVA-medel som nu annonserats, kommer att allokeras till projektet fixamingata.se

fixamingata.se kommer att tas i drift i en första pilotfas under mars/april 2013.

Svenska kommuner har redan kommit ganska långt i arbetet med att realisera e-tjänster, men hittills har vi inte sett någon satsning på en gemensam, nationell e-tjänst, liknande fixmystreet.com”, säger Claes-Olof Olsson, Sambruks Verkställande tjänsteman.

Göran Westerlund, IT-chef i Alingsås kommun och ordförande i föreningen KIVOS tillägger; ”Sverige, som har en tradition och självbild av att ligga i världstopp vad gäller e-förvaltning, bör väl inte vara sämre än de uppräknade länderna – därför vill vi, tillsammans med vår systerförening SAMBRUK och Föreningen Fri Kultur och Programvara, FFKP, vidareutveckla den engelska förlagan till en svensk version och därmed ge alla kommuner och dess medborgare samma, likvärdiga möjlighet till snabb och effektiv inrapportering av synpunkter på stadsmiljön.

Rikard Fröberg, projektledare i Föreningen Fri Kultur och Programvara, FFKP beskriver applikationen: ” Tjänsten bygger på öppen och fri kartdata och en öppen och fri implementation av en karttjänst, OpenStreetMap, och kan därför ses som en referens-implementation av användandet av Öppen Data och Öppen Program-vara. Detta är en viktig anledning till vårt engagemang i denna satsning. Systemet publicerar i sin tur inlagda rapporter och status på ett öppet sätt medelst en öppen standard för åtkomst av sådan data, vilket möjliggör innovation kring tjänsten. Medborgare kan skapa tjänster för att presentera statistik och överblick av rapportsituationen och kommunen kan (via leverantörer eller själva) skapa tjänster för att koppla statistiken och data till sina verksamhetssystem eller för att presentera vyer av historisk eller aktuell data över anmälningar och åtgärder

För ytterligare information kontakta:

  • Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman, SAMBRUK, tel 0703 – 14 11 92
  • Göran Westerlund, IT-chef i Alingsås kommun, samt  ordförande i KIVOS  tel 0322-61 66 93
  • Rickard Fröberg, Projektledare, Föreningen FFKP,  tel 0700 - 90 69 64

SAMBRUK är en intresseförening, öppen för alla Sveriges kommuner, med idag mer än 100 medlemskommuner som samarbetar med fokus på kommunal verksamhetsutveckling och e-förvaltning. Medlemmarna i Sambruk är både större städer och mindre kommuner, spridda över hela landet, såväl i glesbygd som i storstadsområden.   www.sambruk.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KIVOS är ett nätverk av främst västsvenska kommuner, som verkar för användandet av programvaror baserade på öppen källkod och öppna standarder och aktivt verka för en spridning av dessa inom kommunerna. KIVOS verkar också för att sprida information och erfarenheter kring öppna lösningar bland kommuner och övrig offentlig sektor.    
www.kivos.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningen Fri Kultur och Programvara, FFKP, skapar plattformar där engagerade samhällsaktörer kan mötas, och genom samverkan och diskussioner nå samförstånd. FFKP främjar ett fritt samhälle, byggt på fri kultur och fri programvara, genom att vara opinionsbildare och informera. FFKP genomför projekt inom fri kultur och fri programvara.

PressreleasePDF (pdf, 471.8 kB)

Fixa Min Gata presenterades vid Höstkonferensen 2012

Vid höstkonferensen 2012 presenterades Fixa Min Gata

Relaterat
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785