Sambrusk logotyp, till startsidan

Öppna verksamhetssystem -Skola

Som en del i projektet Öppna verksamhetssystem för mer pedagogik och mindre administration har två delprojekt initierats.

Föreningen Sambruk har tillsammans med leverantörerna för verksamhetssystem i förskola/skola (IST, Novasoftware och Tieto) skickat ut en enkät till Sambruks 100 medlemskommuner i syfte att möjliggöra fler och bättre integrationer mellan verksamhetssystem och andra leverantörers system, som till exempel lärplattformar, schemaläggningsprogram. Enkäten har skickats till föreningens samtliga 100 medlemskommuner, vilka representerar drygt 4 miljoner invånare.


Projekt

Nedanstående delprojekt har beslutats

  • Integration mellan personalsystem och skolans verksamhetssystem
    Den förväntade effekten av projektet är att, genom integration mellan skolans verksamhets­system och personalsystemet, avsevärt minska administrativt dubbelarbete och minimera risken för felregistreringar.


  • Förbättrad och förenklad integration mellan skolans verksamhetssystem och schemaläggningssystem
    Med ett välfungerande, automatiskt informationsutbyte mellan systemen skulle felkällorna elimineras och arbetet förenklas betydligt, t ex rapportering av närvaro, rätt elever i olika grupper med rätt kopplingar till lärare, osv.


Kontaktpersoner

Stockholm stad, Peter Dacke, 0761-206065,        peter.dacke@stockholm.se

Göteborgs stad, Mia Andreen, 031-3680547, mia.andreen@stadshuset.goteborg.se

Söderhamns kommun, IngMarie Sundling, 0270-754 01,  ingmarie.sundling@soderhamn.se

Söderhamns kommun, Pernilla Lund, tel 0270-754 14, pernilla.lund@soderhamn.se

Alingsås kommun, Göran Westerlund,  0706-750805,   goran.westerlund@alingsas.se


Kontaktperson

Peter Dacke, projektledare

Peter Dacke
E-post: peter.dacke@stockholm.se
Tfn: 08-508 060 65
Mobil: 076-120 60 65

Relaterat
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785