Sambrusk logotyp, till startsidan

Överförmyndarmyndigheten, Provisum

Västerås och Stockholm stad har i ett gemensamt utvecklingsprojekt skapat ett helt nytt verksamhetssystem för Överförmyndarens verksamhet och externa e-tjänster för ställföreträdare. Systemet benämns Provisum.

Föreningen Sambruk har övertagit äganderätten till Provisum och tecknat Ramavtal avseende ett helhetsåtagande för installation, drift, support och förvaltning av verksamhetssystemet Provisum.

Genom ramavtalet har Föreningen Sambruks medlemskommuner möjlighet att avropa företaget Resursen Sverige ABs tjänster avseende Provisum.


En kommungemensam, övergripande Förvaltningsfunktionen etableras inom ramen för Sambruks samverkanskoncept. Därigenom skapas också en transparent och kostnadseffektiv affärsmodell för samtliga intressenter, såväl på leverantörssidan som inom kommunerna.

Inom ramen för Förvaltningsfunktionen skapas ett Förvaltningsråd, med deltagare från både användarkommuner och den avtalade förvaltningspartnern, Resursen Averige AB. Förvaltningsrådet kommer att ansvara för fortlöpande kravställning och säkerställa en aktiv vidareutveckling av systemet.

Samverkansmodellen för Föreningen Sambruks medlemmar, som använder Provisum, innebär att kostnaden för en enskild kommun blir lägre ju fler kommuner som ansluter sig och att ingen licensavgift för systemet kommer att tas ut. Genom det s k Teckal-undantaget (läs mer om detta på Länk...öppnas i nytt fönster) kan Föreningen Sambruks medlemskommuner avropa såväl systemet, som den övergripande förvaltningstjänsten.


Nacka kommun, Ann-Charlotte Oetterli Enhetschef, Överförmyndarenheten deltog vid föreningen Sambruks vårkonferens 25/5 2016 och presenterade hur Provisum används, se filmen nedan.

Modernt effektiv och serviceinriktad myndighetsutövningPDF (pdf, 1 MB)

Ann-charlotte beskrev Överförmyndarens resa, från initial ansats att standardisera manuella oklara arbetsrutiner till en effektiv modern verksamhetsprocess, med stöd av ett helt nytt IT-baserat handläggarstöd (OCH e-tjänster) med goda resultat.

På sidan 'Projektdokument', i mappen 'Avtal' finns samtliga avtalsdokument och tillhörande bilagor, som beskriver de tjänster som ingår i Förvaltningspartnerns åtagande.

För specifika priser (beroende av kommunens storlek och aktuellt antal samverkande kommuner) - kontakta Resursen Sverige AB, Michael Siljö, Business Director.

Övrig information om förutsättningar och villkor för avrop lämnas av Claes-Olof Olsson, Sambruks verkställande tjänsteman

Broschyr >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2016-03-09
Föreningen Sambruk har tecknat ramavtal med företaget Resursen Sverige AB, avseende ett helhetsåtagande för installation, drift, support och förvaltning av verksamhetssystemet Provisum

Kontaktperson

Claes-Olof Olsson
Tfn: 0703-14 11 92
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785