Sambrusk logotyp, till startsidan

Streamflow, förvaltning

Ett förvaltningsråd finns etablerat för kundsystemet Streamflow.
Rådet verkar för att få en struktur för gemensamt arbete och beslutar om gemensamma utvecklingspunkter, ex finansiera integrationer tillsammans, skriva gemensamma avtal m.m.

Streamflow

Streamflow är ett ärendehanteringssystem för kommunens service. Det konfigureras efter kommunens organisation och de funktioner medarbetarna arbetar med. 

Streamflow är framtaget i nära samverkan med kommuner. I systemet sker registrering samt handläggning, och är navet i systemets lösning för service. Verktyget hjälper din kommun att följa upp verksamheter, skapa effektiva processer och ha full koll över era ärenden. Allt för att ge största möjliga värde till era användare.

Oavsett om kommunikationen sker via telefon, besök, e-post, mobil, e-tjänster på webben eller mina sidor behövs en väl genomtänkt lösning som är navet vid er användarhantering.

Streamflow-familjen består av

Streamflow Core, ärendehanteringsmotor

Streamflow Webbklient, verktyg för handläggare

Streamflow Surface Webforms Core, e-tjänstepublicerare

Streamflow Channel, integration med externa system

Streamflow Surface MyCases, medborgarens inloggning via webb för att följa ärenden

Webben är en kanal för kommunikation med kunden. Genom formulär för olika ärendetyper kan den information kunden sänder in struktureras, vilket sparar tid och ger tydlighet. Kunden kan sedan följa sina ärenden via webben, genom funktionalitet för Mina Sidor.

För produktens alla moduler gäller den öppna licensen AGPL v3.


Få en uppfattning av hur Streamflow kan användas (demo)

Streamflow-familjen finns publicerad på Github (webbhotell för lagring av öppen källkod)

https://github.com/sambruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Upphovsrätt

Föreningen Sambruk innehar upphovsrätten för systemet, och verkar för att skydda utnyttjande av materialet så att inte begränsningar eller inlåsningar sker . Avsikten med att Sambruk innehar upphovsrätt till materialet för Streamflow är att säkerställa att allt material görs tillgängligt för spridning, användning och vidareutveckling bland föreningens medlemmar.


Förvaltning

Förvaltningsrådet består av representanter från de kommuner som använder eller har för avsikt att använda Streamflow. Förvaltningsrådet kan komma att utvecklas med ytterligare kommuner.

Användande kommuner använder en eller flera produkter och avtalar om förvaltning, drift, support och utveckling per modul. Genom Förvaltningsrådet utbyter kommunerna erfarenheter, lär av varandra och delar på kostnader för framtagning av gemensamma e-tjänster.

imCode Partner AB är den Förvaltningspartner som ansvarar för felavhjälpning, underhåll och vidareutveckling av mjukvara, med tillhörande dokumentation, som utgör systemet.

Produkten kommer att vidareutvecklas i enlighet med av kommunerna specificerade uppdrag.


Streamflow Förvaltningsråd

Streamflow Förvaltningsråds-träff i Kalmar 2016

Sambrukakademien

Här har vi samlat webbaserat kompetensutvecklingsmaterial som togs fram i Innoveta-projektet och är intressant för kommuner som ska starta kundcenter/kontaktcenter.

Sambrukakademienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är skapad för att sprida information och samla material från olika projektet och vänder sig till både Sambruks medlemmar och andra intresserade.

  • I nuläget finns två områden från projektet publicerade:
    Högskolan Väst, forskarnas material, kring vägledning för införande av kontaktcenter
  • Projektets avslutningsseminarium i Jönköping


(För att genomföra utvärderingar måste du först aktivera ett konto och därefter registrera dig på varje kurs du är intresserad av.)

Förvaltningsledare

Lotta Ruderfors

Lotta Ruderfors
E-post: lotta.ruderfors@sambruk.se
Tfn: 0705-71 77 47

Broschyr

Streamflow
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785