Sambrusk logotyp, till startsidan

Digitalisering av skolan - ökad stress eller möjlighet till lugnare och friskare arbetsmiljö i skolan?

Ett helt nytt ekosystem växer fram för skolans genomgripande digitalisering, baserad på öppen plattform och helt nya applikationer som väsentligt underlättar skolpersonalens vardag.

Agenda

11.00 - 11.15 Hillar Loor, Senior partner, imCode

Visionen för en helt öppen, digitaliserad skola

En öppen plattform för enkelt och teknikneutralt informationsutbyte med omvärlden. Konceptet omfattar en öppen, grundläggande infrastruktur för digitaliserad skoladministration.

 

11.15 - 11.35 Peyman Vahedi, Rektor Ådalsskolan i Kramfors kommun

Konkreta lösningar som underlättar skolpersonalens vardag

Presentation av Ådalsskolans plattform för minskad administrativ (juridisk) börda och beteendeförändring, innehållande funktionalitet för informationshantering kring ärenden som rör elevens vardag och situation i skola kopplat till lagstiftningen.

 

11.35 - 11.45 Claes-Olof Olsson, V tjänsteman, Föreningen Sambruk

Samverka kring förvaltning och vidareutveckling

När flera skolor utvecklar en tjänst i samverkan, minskar kostnader och fler skolor kan nyttja tjänsten. Flertalet av tjänster för skolor är likartade och samarbetet stimulerar innovation!

Beskrivning av Föreningen Sambruks samverkansmodell som ger kommuner ett effektivt och brett samarbetsforum, möjliggör erfarenhetsutbyte och innovativa utvecklingsinsatser, vilket i sin tur resulterar i bättre, framtidsorienterade lösningar för en digitaliserad verksamhet – både inom skolans värld och för kommunen i stort.

 

11.45 - 12.00

Öppen diskussion i samverkan med närvarande


Bakgrund

Alla elever i dagens skolsystem är s k digitala infödingar – de är alltså födda och uppvuxna i en värld med etablerade, idag välkända, Internet-/webbaserade tjänster. Samtidigt utgörs den absoluta merparten av skolans lärare, administratörer, chefer och förtroendevalda av s k digitala invandrare, som mer eller mindre entusiastiskt har försökt anamma och införa olika digitaliserade lösningar – med blandat resultat. De förväntade effektiviseringsvinsterna inom administrationen har knappats varit mätbara. Dessutom har mångfalden av s k digitala lärplattformar och läromedel inte resulterat i bättre utbildningsresultat – snarare tvärtom, om man utgår från de senast årens PISA-mätningar och liknande utvärderingar.

Varför är det på detta viset (som Astrid Lindgrens rumpnissar uttryckte det)?

Vi är övertygade om att åtminstone en del av svaret finns i skolans IT-miljö, framförallt med dagens centrala administrativa IT-system. Genom sin konstruktion skapas tekniska och juridiska inlåsningar, som i sin tur förhindrar etablering av en mångfald av innovativa digitala lösningar och applikationer som kan samverka med varandra och fritt nyttja och utbyta väsentlig grundinformation (elevdata, anhöriga, pedagoger, administratörer, schemainfo, läromedel, etc).

Under seminariet presenteras både en vision för en helt öppen, digitaliserad skola (i en nära förestående framtid) – ett ekosystem med en öppen digital skolplattform och konkreta lösningar som dramatiskt underlättar skolpersonalens vardag, som är klara att börja nyttjas redan till höstterminen!

3 juli 2018 i Almedalen

11.00-11.45 Björkanderska, Skeppsbron 24

Digitalisering 2.0PDF (pdf, 3 MB)

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785